Reurbanització del carrer de Topete

Districte: Sant Martí

Finalització: febrer 2017

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant amb la creació d’una plataforma única i l’ampliació de les voreres, també es millora el sistema de recollida d’aigües amb nous embornals i es renova l’enllumenat amb tecnologia LED. A més, se soterren les línies aèries existents i s’hi col·loca nou mobiliari urbà.