Reurbanització del carrer de Vico, entre el carrer de Freixa i la via Augusta

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: novembre 2021

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al trànsit de vianants, en aquest tram del carrer de Vico. Aquesta consisteix en l’ampliació de la vorera oest, fins a 210 cm d’amplada, creant un recorregut accessible. Això permet incorporar noves columnes d’enllumenat. També es fa una nova pavimentació i s’adequa el sistema de recollida d’aigua, adaptant-lo al nou arranjament del carrer.