Reurbanització del carrer del Cardenal Tedeschini

Districte: Sant Andreu

Finalització: abril 2018

Al tram entre els carrers de Pardo i Concepción Arenal. Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona. Consisteix en l’ampliació de les voreres, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED, el soterrament de les xarxes de serveis aèries i la renovació de la xarxa de clavegueram. També s’hi col·loca mobiliari urbà i s’hi planta arbrat amb la corresponent xarxa de reg.