Reurbanització del carrer del Tinent Flomesta

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: abril 2018

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Consistirà en la creació de plataforma única, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia led i el soterrament de les xarxes de serveis aèries. També s’hi col·loca mobiliari urbà, s’hi planta arbrat i es millora el sistema de recollida d’aigües.