Reurbanització del c. dels Almogàvers, entre els carrers de Llacuna i Roc Boronat

Districte: Sant Martí

Finalització: març 2018

Aquestes obres que tenen per objecte transformar aquesta zona per tal de donar un ús prioritari al vianant. El tram de carrer es converteix en una plataforma única que incorpora zones d’estada, grans parterres  amb vegetació, una zona de jocs infantils i nou arbrat. També es renova el mobiliari urbà i l’enllumenat amb tecnologia LED i es millora el sistema de recollida d’aigües.