Reurbanització del passatge de l’ Arc de Sant Martí

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: novembre 2020

Aquesta actuació té com a objecte millorar l’accessibilitat d’aquest carrer. L’actuació consisteix bàsicament en la creació d’una plataforma única i la modificació del tram de dalt per a construir una escala i uns parterres enjardinats a cada costat. També se soterren les línies aèries existents, es fa la col·locació de nou enllumenat i la construcció de la xarxa de clavegueram. Per tal de salvar el desnivell, es creen uns replans als accessos dels portals i es construeixen unes petites escales entre ells.