Reurbanització del passatge de Roura

Districte: Sant Martí

Finalització: març 2018

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Consisteix en la creació de plataforma única, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED i el soterrament de les xarxes de serveis aèries. També se substitueix la xarxa de clavegueram i s’hi col·loca mobiliari urbà.