Reurbanització del passatge d’Ureña

Districte: Eixample

Finalització: desembre 2018

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament en la renovació del paviment i la instal·lació de nova il·luminació amb tecnologia LED. També es crea una xarxa de clavegueram en el passatge.