Reurbanització dels carrers de la Mare de Déu del Carmel i Lucà

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: desembre 2015

Aquesta actuació de reurbanització transforma en plataforma única aquests carrers i així donen prioritat als vianants i milloren l’accessibilitat. S’amplien les voreres, fet que permet incorporar nou arbrat. L’actuació inclou el soterrament de les línies aèries existents, la renovació de l’enllumenat públic i del mobiliari urbà i l’adaptació de la xarxa de drenatge a la nova secció dels carrers.