Reurbanització dels carrers de Torres de Marina i Gabriel Miró

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: octubre 2018

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Es farà la creació de plataforma única, la instal·lació de nou enllumenat amb tecnologia led i la col·locació de mobiliari urbà i parterres amb vegetació. També s’actua ampliant les voreres d’una part dels carrers de l’Encuny i Motors.