Reurbanització dels carrers d’Indíbil i Sant Fructuós, entre santa Dorotea i Indíbil

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: febrer 2019

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix en l’ampliació de les voreres, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED, la col·locació de mobiliari urbà i la plantació d’arbrat. També se soterren les xarxes de serveis aèries i es millora el sistema de recollida d’aigües. A més, en el mur del carrer de Sant Fructuós, s’hi col·loquen jardineres amb vegetació per tal de crear un mur verd sobre l’existent de formigó i s’hi col·loquen panells sonoreductors.