Reurbanització dels carrers Major de Sarrià i Pare Miquel de Sarrià

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: novembre 2019

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant del carrer Major de Sarrià al tram comprès entre el passeig de la Bonanova i el carrer de l’Institut Químic de Sarrià, i del carrer del Pare Miquel de Sarrià. Aquesta actuació suposa, bàsicament, més espai per als vianants amb la implantació d’una plataforma única i la col·locació de nou arbrat. També es duu a terme la renovació de l’enllumenat, la millora de la xarxa de clavegueram i la implantació de nou mobiliari urbà.