Reurbanització del carrer de Sant Pere Més Baix

Districte: Ciutat Vella

Finalització: novembre 2013

Al tram entre la via Laietana i carrer del General Álvarez de Castro. Aquesta actuació té per objectiu convertir el carrer en una via de priorització pels vianants. Es duu a terme una nova pavimentació amb plataforma única per permetre una millor accessibilitat. També s’hi instal·la una nova xarxa de clavegueram, se soterra la xarxa d’enllumenat i es col·loca nou mobiliari urbà.