Soterrament de les línies aèries a la illa E6

Districte: Gràcia

Finalització: gener 2012

Se soterren les línies aèries de telefonia, elèctrica i d’enllumenat públic als carrers Ventalló (entre els carrers Taxdirt i Encarnació), Torrent Mariner i passatge Nogués (entre la Trav. de Gràcia i el c. Pare Laínez), el que es coneix com a la Illa E-6 de Gràcia. Amb aquests treballs es completa l’actuació iniciada amb la fase I, ja executada.