Soterrament de les línies aèries al carrer Maresme, entre els carrers de C. de Moura i Marroc

Districte: Sant Martí

Finalització: febrer 2012

S’han soterrat les línies aèries de telefonia, elèctrica i d’enllumenat públic al carrer Maresme, entre el c. Cristóbal de Moura i el c. Marroc. Els beneficis de l’actuació consistiteixen en la renovació de la instal·lació del cablejat, major fiabilitat, estèticament el carrer queda més ordenat i més protecció i seguretat per al ciutadà.