Transformaió de la Via Laietana tram entre la plaça d’Antoni Maura i la plaça d’Idrissa Diallo

Districte: Ciutat Vella

Inici: setembre 2023

Aquestes obres donen continuïtat a les finalitzades en el tram superior del carrer i tenen per objecte convertir la Via Laietana en un espai que prioritza els vianants i la mobilitat sostenible. Amb la reforma: S’amplien les voreres per afavorir el passeig, amb nous espais d’estada amb vegetació i arbrat, es reubiquen i amplien els passos de vianants per afavorir la connexió amb els eixos transversals, es guanya un carril bici segregat en sentit muntanya i compartit bus-bici en sentit mar, el transport públic manté els carrils en ambdós sentits i es millora la ubicació de parades.