Urbanització de l’eix urbà Fòrum-Sagrera

Districte: Sant Martí

Finalització: desembre 2011

La urbanització del nou eix urbà definit per la Ronda Sant Raimon de Penyafort i la Via Trajana permet resoldre la connectivitat entre els barris del Sud-est del Besòs (Àrea Fòrum) i la Sagrera, on s’ubicarà la nova Estació de l’AVE, també es configura un nou eix urbà amb capacitat d’estructuració i dinamització d’una àmplia franja urbana. L’execució de l’eix Fòrum – Sagrera es duu a terme en diferents fases. El tram II, St. Raimon de Penyafort entre Llull i Cristóbal de Moura, es va inaugurar al gener de 2011.

 

Punts clau

Superfície

La superfície total és de 100.665 m2 i la longitud total de l’eix és de 3 Km. 66.776m2 a Sant Adrià del Besos i 33.889m2 a Barcelona.

Actuació fase I

Connexió pont de la Ronda St Ramon sobre la C-31- laterals superiors Gran Via, urbanització de la Plaça Pius XII, disminució impacte acústic. Aparcament als laterals superiors de la Gran Via.

La remodelació contempla:

Tractament unitari dels paviments, mobiliari urbà, enllumenat públic i enjardinament, parterres de gespa i zones de pas pavimentades, carril – bici, parcs infantils, etc.

Documentaciò relacionada

FULLETÓ INFORMATIU DE LES OBRES

Descarregar arxiu (223 Kb)

CONNEXIÓ FÒRUM-SAGRERA

Descarregar arxiu PDF (1Mb)

TALL TEMPORAL INCORPORACIÓ C-31 DIRECCIÓ MATARÓ

llegir notícia

TALL NOCTURN PER LES OBRES DE REMODELACIÓ DE LA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES

Llegir notícia

ESTRENEM LA NOVA RONDA DE S. RAMON DE PENYAFORT

Descarregar arxiu pdf (200 Kb)

URBANITZACIÓ DE LA RONDA DE S. RAIMON DE PENYAFORT. TRAM: GRAN VIA-C.DE MOURA

Descarregar arxiu PDF

AQUESTA NIT HA COMENÇAT EL MUNTATGE DE PANTALLES ACÚSTIQUES A LA GRAN VIA

Llegir notícia

Galeria d’imatges