Urbanització del tram cobert de la ronda de Dalt

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: desembre 2019

Aquesta actuació té per objecte urbanitzar el tram de la ronda de Dalt on, els darrers mesos, s’han dut a terme els treballs de cobertura. Amb aquest actuació es crea un nou passeig central de 3.800 m² que disposa d’una franja de vegetació al costat muntanya i un espai pavimentat per als pas dels vianants a la banda mar. Hi ha zones d’estada, jocs infantils i una plaça polivalent per al veïnat.