Urbanització dels carrers dels aviadors Duran, Franco i Ruíz de Alda

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: agost 2015

Aquesta actuació té per objecte la implantació de plataforma única amb prioritat per als vianants, per tal de millorar l’accessibilitat a la zona. També es fa el soterrament de les línies aèries existents, s’hi col·loca nou mobiliari urbà, arbrat i es milloren els sistemes de reg i drenatge. Aquesta actuació inclou la remodelació de les tres placetes adjacents dels carrers.