Millora d’un tram del c. del Bisbe Català, entre Bisbe Català, 36 i Bosch i Gimpera

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: desembre 2016

Aquesta actuació té per objecte mi llorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Consisteix en l’eliminació del carril lateral per tal d’ampliar la vorera i generar un espai pels vianants. Es millora el sistema de recollida d’aigües amb nous embornals i es renova l’enllumenat amb tecnologia LED. També s’hi col·loca nou mobiliari urbà i una zona enjardinada.