Urbanització provisional del recinte industrial de Can Batlló

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: desembre 2015

L’actuació de millora d’aquest espai públic consisteix en la ordenació provisional dels recorreguts de vianants i les zones d’accés al recinte. S’hi col·loca nou enllumenat, mobiliari urbà i diferents tipus de vegetació. L’actuació inclou la urbanització de la vorera, costat mar, del carrer de la Constitució i un tram de la vorera del carrer de Parcerisa.