Filtra Torna al llistat principal

Ciutat

Implantació de carril bici al carrer de Mallorca, entre els carrers de Borrell i Rocafort i a l’Avinguda de Roma, entre els carrers de Rocafort i de Tarragona

S’implanta un carril bici a tocar de la vorera del costat mar del carrer de Mallorca i al costat muntanya de l’avinguda de Roma. Els treballs que es fan, entre d’altres, són l’execució de les canalitzacions per a semàfors, el fresat i aglomerat del paviment del carril bici, treballs de pintura i, finalment, la col·locació de peces separadores i pilones.

Ciutat

Implantació de carril bici al carrer de Mallorca, entre els carrers de Sicília i Comte d’Urgell

Els treballs que es fan, entre el pg. de Sant Joan i el c. del Comte d’Urgell, entre d’altres, són l’execució de les canalitzacions per a semàfors, el fresat i aglomerat del paviment del carril bici, treballs de pintura i, finalment, la col·locació de peces separadores i pilones. Entre el carrer de Sicília i el pg. de Sant Joan es fan treballs de millora del carril bici existent.

Ciutat

Carril bici carrer Còrsega, entre els carrers de Freser i Los Castillejos

S’implanta un carril bici a tocar de la vorera del costat mar d’aquest carrer. Els treballs que es fan, entre d’altres, són l’execució de les canalitzacions per a semàfors, el fresat i aglomerat del paviment de la calçada, treballs de pintura i, finalment, la col·locació de peces separadores i pilones.

Ciutat

Carril bici passeig Maragall, entre els carrers del Freser i d’Olesa

S’implanten dos carrils bici unidireccionals, a tocar de la vorera, per a cada sentit de la circulació, al pg. de Maragall. Al tram del c. Rosselló es defineix un carril bici unidireccional i segregat a tocar de la vorera, a l’esquerra de la circulació. Aquests carrils bici enllaçaran amb el del c. del Freser.

Ciutat

Pacificació de 53 entorns escolars

Es pacifiquen 53 entorns escolars, amb l’objectiu d’implementar una millora dels seus accessos i espais immediats, augmentar els espais de trobada i incrementar la seguretat viària. Els treballs principalment són de pintura, col·locació de mobiliari urbà i adequació de l’espai.

Finalització: març 2023