El passatge d’Antoni Gassol, convertit ara en un carrer de vianants

02 febrer, 2021

S’ha acabat la nova urbanització del passatge d’Antoni Gassol i s’ha transformat en un carrer amb prioritat per als vianants, a on només es permetrà el pas dels vehicles del veïnat. El passatge, molt característic i singular pel conjunt d’habitatges construïts a banda i banda entre els anys 1911 i 1929, se situa entre els carrers Bac de Roda i Espronceda, al barri de Sant Martí de Provençals, i té una longitud de 122 metres. El motiu pel qual l’Ajuntament va impulsar l’obra de reforma va ser precisament invertir la prioritat de pas en aquest carrer, per donar-la als vianants i ampliar així el seu espai. A la vegada, aquesta actuació permetia millorar substancialment l’accessibilitat en tot aquest entorn. La nova urbanització del passatge d’Antoni Gassol, sumada a la instal•lació d’un punt semafòric situat al carrer Bac de Roda, generen una connexió molt més senzilla entre el parc Clot de la Mel i la plaça de la Infància, creant tot un nou eix pacificat. Pel que fa al cablejat, durant l’obra s’ha fet la canalització i s’ha estès el cable de les línies de baixa tensió del servei elèctric, que està pendent de la intervenció de la companyia per tal de fer la connexió i poder retirar el cablejat de la façana. Els cables de telefonia, en canvi, no s’han soterrat, però si que ha quedat executada la canalització per si algun dia es vol tirar endavant el soterrament. Per últim, l’actuació feta garanteix l’accessibilitat dels vehicles d’emergència i de serveis. Així doncs, amb la reforma, s’ha eliminat l’estacionament dels vehicles al carrer, excepte dues places reservades per a persones amb mobilitat reduïda, que s’han reubicat fora del vial a l’entorn més pròxim. S’ha urbanitzat tot el carrer amb un sol nivell, amb un paviment únic de llambordins de formigó prefabricat, i unes franges de paviment tàctil indicador que permeten distingir la part central respecte els laterals del carrer per a persones amb visió reduïda o per a invidents. Les vuit lluminàries que hi havia s’han mantingut en les façanes, amb llums de tecnologia LED. S’ha renovat la instal•lació de sanejament amb nous embornals i s’ha millorat el col•lector existent que transcorre pel carrer. També s’han renovat tots els lluernaris del carrer. Finalment, el sentit de la circulació s’ha mantingut, per tal de minimitzar al màxim el possible trànsit rodat en el passatge d’entrada a l’aparcament existent. L’actuació, que ha s’ha fet amb el consens de l’associació de veïns del barri, s’ha portat a terme sota un estricte seguiment d’auscultació, per tal de garantir la no afectació als immobles, amb estructures molt antigues.