La ronda de Dalt estrena la urbanització del nou tram de cobertura

20 gener, 2020

Acaben les obres d’un passeig nou d’uns 200 metres de longitud i 3.800 m² que inclou vegetació i espais de trobada per al veïnat amb zones d’estada, jocs infantils i una plaça polivalent.

En total, s’hauran invertit uns 17,2 M€ en el primer tram de cobertura de la ronda entre els barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera, a la Vall d’Hebron, que ajuda a reduir la fractura urbana dels barris de l’entorn i millorar la qualitat de vida del veïnat La ronda de Dalt està d’estrena. Ja han acabat les obres d’urbanització del nou tram de cobertura entre el Mercat de la Vall d’Hebron i l’Institut Vall d’Hebron, al districte d’Horta- Guinardó. Els veïns i veïnes de l’entorn poden gaudir d’un passeig nou d’uns 200 metres de longitud i 3.800 m2 de superfície des de l’avinguda del Jordà en direcció Llobregat que contribueix a reduir la fractura urbana que suposa la via i millorar la qualitat de vida del veïnat. Aquest és el primer tram de ronda que es cobreix, i és on hi ha hagut més consens per començar a executar intervencions a curt termini. El Govern municipal hi haurà invertit 17,2 milions d’euros, i el projecte és fruit d’un procés de participació ciutadana a partir del qual es van recollir les propostes i consideracions veïnals sobre com ha de ser aquest nou espai públic. L’objectiu ha estat donar resposta a les diferents necessitats relacionades amb la permeabilitat entre els barris, els recorreguts per a vianants, la mobilitat rodada, la renaturalització i la relació entre equipaments existents i nous usos. Tot plegat, fomentant un nou entorn urbà saludable per a les persones. La cobertura va començar l’estiu de 2017 amb les primeres obres per aixecar el mur de suport sobre la qual s’ha construït el passeig. I a principis d’aquest any es va començar a treballar en la urbanització de la llosa que ha finalitzat ara i que ha permès guanyar un nou eix que cus els barris de l’entorn. La intervenció ha inclòs la urbanització de la vorera lateral mar i del nou espai generat, amb el mateix número de carrils a les calçades laterals. L’espai total per als vianants és de 7.519 m2, dels quals més de 3.800 s’han guanyat amb la cobertura. Un nou passeig per al veïnat El nou passeig central és de 13,6m d’amplada. Compta amb una franja de vegetació que varia la seva amplada al costat muntanya, i un espai de paviment al costat mar també variable pel pas dels vianants que manté en els punts més estrets una amplada mínima de 4,8m i que incorpora puntualment espais d’estada i de lleure. És un espai biodivers que permet gaudir de la natura, amb el vianant sempre com a protagonista. Té àrees diferenciades d’estada i jocs infantils, i s’ha incorporat dos nous passos de vianants per millorar la connectivitat que complementaran i afavoriran els espais públics del voltant. A més, a l’alçada de la zona del mercat de la Vall d’Hebrón-Teixonera incrementa la seva amplada, guanyant un espai polivalent que permet acollir diferents activitats relacionades amb el propi mercat i altres usos (fires, mercats temàtics temporals, activitats de districte, actes veïnals, culturals etc..). Aquests espais permetran promocionar la millora de la salut, el lleure dels veïns, la socialització dels ciutadans i l’intercanvi cultura, per esdevenir un lloc de relació dels veïns dels diferents barris i un pol d’atracció, millorant la connectivitat transversal entre els dos costats de la Ronda. El projecte també inclou l’execució de tres pèrgoles amb vegetació: una pèrgola gran amb plaques fotovoltaiques d’una àrea aproximada d’uns 2.000 m2 situada a l’espai polivalent de davant del mercat, i dues de petites que ocupen uns 100m2, cadascuna al llarg del passeig i a les àrees d’activitat. Una de les pèrgoles petites s’ha implantat en aquesta fase però les obres de les altres dues pèrgoles i les plaques fotovoltaiques es troben actualment en licitació i es preveu puguin començar les obres d’instal·lació a finals del mes de març del 2020. En relació a la vegetació, una de les fites és ajudar a augmentar la connectivitat ecològica entre el Parc de Collserola i els diferents espais verds existents per sota de la Ronda de Dalt. En base a això, es defineixen noves zones enjardinades amb plantació de nou arbrat, a més de la conservació de l’arbrat existent. El projecte de jardineria es configura a partir de tres estrats vegetals: un primer estrat de vegetació herbàcies format per espècies baixes, un segon estrat format per espècies arbustives que potencia la imatge de paisatge mediterrani, i un tercer estrat format per la cobertura arbòria. La vegetació col·labora a connectar el Parc de Collserola amb la trama urbana, alhora que ofereix una imatge més verda al passeig i afavoreix la biodiversitat de l’indret. Hi ha dues tipologies d’ecosistemes, l’alzinar (Quercus ilex) i la pineda (Pinus pinea), que es complementen amb arbustos conformat per màquia i la brolla. També s’ha plantat un prat mediterrani composat bàsicament per albellatge, coronil·la, festuca, farigola, espernallac i càrex a les zones on la profunditat del sòl no permetia plantar arbustos.