Centre de Serveis Socials, al carrer del Roser, 15

23 octubre, 2012

Construïm un CSS (Centre de Serveis Socials) municipal del tipus format B, a partir de la remodelació d’un edifici existent situat al carrer Roser 15, per tal de donar servei al barri del Poble-sec, al districte de Sants-Montjuïc.
El nou centre s’emplaça en un edifici existent de planta baixa i tres plantes que se situa entre mitgeres en una parcel.la passant que fa façana tant al carrer Roser com al carrer Fontrodona. Fins fa poc l’edifici va tenir l’ ús d’habitatge en les seves plantes superiors i de local per a entitats del barri en planta baixa. El projecte planteja l’adeqüació de la totalitat de l’edifici, inclós a nivell d’intervenció estructural, per tal de garantir les exigències prestacionals derivades de la implantació del nou ús en l’edifici.