Iniciem les obres de remodelació de la plaça del Llagut

19 juliol, 2016

La plaça del Llagut és un espai lliure que queda definit pel conjunt del Bloc dels Pescadors i el carrer de La Maquinista, i té una superfície de 2.410 metres quadrats. Aquest espai té el seu origen en l’antic pati d’una caserna militar que es va enderrocar a mitjan segle XX per edificar-hi un bloc d’habitatges socials per als pescadors que en aquell moment vivien a les barraques del Somorrostro.

La configuració que ha tingut la plaça fins ara donava com a resultat uns espais públics aïllats i sense relació entre ells, que feien que l’àrea es percebés fragmentada i sense una identitat unitària. La reurbanització de la plaça del Llagut és una oportunitat per millorar l’espai públic, unificar els criteris per crear una idea de conjunt i recuperar els objectius conceptuals d’urbanització que plantejava el projecte d’edificació del Bloc dels Pescadors.

Així doncs, es reorganitzaran i redistribuiran els usos existents, se’n potenciarà la connexió, es milloraran les circulacions i es facilitarà la relació espacial. La plaça es mantindrà amb un nivell únic, amb un paviment format, principalment, per llambordes prefabricades de formigó, combinades amb tres zones d’estada amb paviment continu de formigó acolorit.

A banda d’això, hi haurà dos tipus de parterres: uns de més grans amb plantació d’arbustives de diferents espècies combinades i uns de més petits amb sauló, i a cadascun hi haurà un arbre. Finalment, les àrees de jocs infantils tindran paviment de sorra o cautxú, en funció de les edats a què està destinada cada zona de joc. Aquests nous paviments milloraran la higiene i en facilitaran el manteniment.

S’hi millorarà també el balanç de verd, mantenint el conjunt d’arbrat format per les vuit tipuanes de l’espai central. La resta d’arbres es trauran a causa del seu estat i la mida excessiva i se substituiran per nou exemplars de liquidàmbar, una espècie més apropiada per les característiques de la plaça i amb un component al·lergogen baix. A més, es crearà un nou estrat vegetal format per plantacions de diferents espècies arbustives combinades que s’ubicaran en els parterres de més grandària disposats en el conjunt de la plaça.

La il·luminació es renovarà, de manera que es retirarà l’enllumenat provisional que existia fins ara a les façanes i se substituirà per uns fanals nous amb lluminàries tipus LED, que s’instal·laran uniformement per la plaça.

A més, s’hi farà una nova distribució dels jocs infantils. Les dues àrees de jocs de què disposava la plaça es dividiran en tres noves zones diferenciades. Hi haurà una zona per a infants de 0 a 5 anys al centre de la plaça, amb paviment de sorra, i dues zones per a infants de 6 a 12 anys situades als extrems de la plaça i amb paviment de cautxú. Els jocs infantils seran nous.
Pel que al mobiliari urbà, es col·locaran cadires i papereres noves ubicades uniformement i que crearan espais d’estada per a les diferents estacions de l’any. La millora dels serveis existents es completarà amb la construcció d’una nova instal·lació de reg automatitzat per a l’arbrat existent, el de nova plantació i les zones d’arbustiva. I es crearà una xarxa de drenatge nova que recollirà les aigües de pluja.