Instal·lació d’una pèrgola fotovoltaica a la plaça del Centre

05 abril, 2016

La instal·lació d’aquesta pèrgola fotovoltaica a la plaça del Centre té com a objectiu subministrar energia elèctrica d’origen renovable i local a les 25 lluminàries públiques instal·lades en el darrer projecte d’urbanització a la plaça mateix i al tram de l’avinguda de Madrid que la travessa.

Els mòduls fotovoltaics es col·locaran plans sobre la coberta d’una pèrgola. La inclinació, però, la donarà la pèrgola mateix que estarà situada amb un 5% de pendent i amb 2,86º d’inclinació perquè les plaques produeixin el màxim d’energia amb l’espai disponible.

La instal·lació té una potència de 12,48 kWp. Durant el dia, i amb l’aprofitament de l’energia solar, les plaques fotovoltaiques carreguen 15 bateries d’ió liti, que estaran situades en una sala especial sota la plaça a on també hi haurà els elements de control i transformació de potència. Durant la nit, aquestes bateries aportaran l’energia elèctrica emmagatzemada a les bateries per alimentar l’enllumenat públic de la zona. En previsió que en algunes èpoques de l’any la instal·lació solar amb acumulació no pugui subministrar prou energia, el sistema està preparat per commutar amb la xarxa elèctrica per tal de cobrir aquesta necessitat. És a dir, en el moment que les bateries arribin al seu màxim de descàrrega, es disposarà d’un interruptor de transferència que connectarà la instal·lació amb la xarxa elèctrica de companyia per garantir la correcta il·luminació en tot moment. Per tant, aquestes plaques proporcionaran l’energia que contribuirà a reduir el consum d’electricitat procedent de la xarxa elèctrica de les lluminàries de la plaça.

Amb aquest sistema es preveu cobrir amb energia neta i renovable el 70% de la demanda elèctrica anual de l’enllumenat públic de la plaça. Aquest percentatge serà del 100% entre els mesos d’abril i agost (tots dos inclosos).

Les plaques solars situades sobre la coberta d’una pèrgola es combinaran amb mòduls de peces de fusta, i tot el conjunt configurarà un umbracle.
Aquesta pèrgola, de fet, estarà situada a la part muntanya de la plaça, sobre l’espai de jocs infantils i s’ha dissenyat amb una alçada de 5 metres, calculada per fer possible l’assolellament d’aquesta zona de jocs infantils durant l’hivern, alhora que procurarà l’ombra durant l’estiu.

L’obra que comença avui, i que té un pressupost previst de 213.921 euros, tindrà una durada d’uns dos mesos. Per aquest motiu, es calcula que a finals d’aquesta primavera i principis de l’estiu la instal·lació estarà acabada i dotarà l’espai d’un element urbà que li donarà una personalitat molt definida.

Les obres de remodelació de la plaça del Centre van començar al mes de novembre de 2014. La reforma, amb un pressupost d’1,9 milions d’euros, va contribuir a millorar l’accessibilitat i la mobilitat en aquest entorn. També va contribuir a ampliar la zona destinada a vianants de tot l’entorn, incloses les voreres dels carrers, i va aportar la instal·lació d’una nova àrea de jocs infantils més àmplia i amb més jocs.