L’anella de la plaça de les Glòries de la banda mar comença a ser història

07 març, 2014

Les obres de desconstrucció de l’anella mar de la plaça de les Glòries continua a bon ritme i a hores d’ara s’està enderrocant part del viaducte que es troba davant del Disseny Hub Barcelona. Part de l’anella ja ha estat enderrocada i això permet tenir una nova visió de tot l’entorn.
Per al desmuntatge de l’anella viària, en viaductes i rampes, s’utilitzen sistemes de desconstrucció de baixa agressivitat. En aquest sentit, la utilització d’aquests mètodes permet minimitzar l’impacte mediambiental de l’obra.
En concret, aquesta fase 1 de les obres, que s’allargarà fins a finals de juny, preveu la desconstrucció de l’anella costat mar i l’execució de la Gran Via de sortida en superfície. Posteriorment des de juny i fins al setembre tindrà lloc la fase 2, que correspon a la desconstrucció de l’estructura costat muntanya. Progressivament tots aquests treballs es completaran amb la urbanització provisional de la plaça que s’anirà fent a mesura que s’alliberin espais d’obra.
Veure imatges de la desconstrucció