L’escola Mediterrània ja està en marxa

17 setembre, 2013

L’edifici de l’escola Mediterrània es va enderrocar l’estiu del 2007, després que fossin detectats diversos problemes estructurals que, per seguretat, en recomanaven l’enderroc. La construcció del nou edifici es fa en el mateix solar de l’antic edifici és a dir, en el triangle que formen el passeig Marítim de la Barceloneta entre els números 1 – 7, el carrer Sant Carles i la plaça d’Hilari Salvadó.

El programa funcional del nou edifici es d’una línia escolar, per a alumnes d’infantil i primària. El nou edifici té dos cossos volumètrics, és a dir, dos blocs, un d’ells resseguint l’alineació del passeig Marítim de la Barceloneta, i l’altre al carrer Sant Carles. Per tant, l’edifici té façana i entrada per dos carrers: per una banda, pel passeig Marítim de la Barceloneta, i per l’altra pel carrer Sant Carles. Els alumnes de primària, atès que tenen més autonomia, entraran per l’accés del passeig Marítim, el que està més allunyat de la trama urbana del barri. Els alumnes d’infantil, en canvi, ho faran per l’accés de Sant Carles, que està integrat a la trama urbana del barri. Pel que fa al pati, està dividit en dues zones diferenciades per a cadascuna de les etapes educatives i quedarà situat tocant a la plaça d’Hilari Salvadó. L’escola té també una pista poliesportiva que està situada a la coberta de l’edifici tocant a la zona de patis, i amb façana al carrer de Sant Carles. Per últim, també s’ha habilitat una zona d’horts en la mateixa àrea. Quant a les alçades, el bloc del passeig Marítim s’ha construït amb una planta mig soterrada (atès el desnivell existent entre el passeig i el solar), una planta baixa, i dos plantes pis per sobre del passeig. El bloc del carrer de Sant Carles, en canvi, té una única planta. La superfície construïda total és de 3.128 m2.
En l’edifici del carrer de Sant Carles, destinat bàsicament a les aules d’educació infantil, a espais d’administració i un espai destinat als usos de l’associació de mares i pares dels alumnes (AMPA), el gimnàs i altres serveis necessaris per al funcionament de l’escola, com ara la zona de cuina i menjadors. A l’edifici del passeig Marítim, al qual s’hi accedeix directament des de la nova rampa que connecta el passeig Marítim amb el carrer de Sant Carles, a banda de les aules per als alumnes d’educació primària, s’hi ubica la biblioteca i l’aula d’informàtica, a més d’espais d’administració adreçats als professors. Els blocs que formen el conjunt de l’edifici de l’escola tenen comunicació interna a través d’un vestíbul i a través dels accessos per les escales i l’ascensor.