Llum verda al projecte de reurbanització dels entorns del nou Mercat del Born

27 desembre, 2012

La comissió de govern ha aprovat inicialment el projecte corresponent a la segona fase de la reurbanització dels entorns del Mercat del Born, que inclou dues zones: el carrer Comerç davant del mercat del Born i la placeta del Born, amb una superfície total de 5.208 m² .El pressupost de les obres, que executa BIMSA, és de 1.843.669 € i el termini previst per a l’execució de les obres és de sis mesos.

La proposta de PCG Arquitectura e ingeniería i Vora arquitectura consisteix en la creació d’una plataforma única des del límit sud de la primera fase d’urbanització fins l’arrencada del passeig del Born, concebuda com a un espai buit a un sol nivell, sense aparcament en superfície i ordenat per tal de donar resposta a multiplicitat d’usos com ara el passeig per als vianants, les terrasses de bars i restaurants, esdeveniments esporàdics i temporals de caràcter social , cultural, lúdic etc.

Al llarg de la nova esplanada de l’actual carrer Comerç es troba la zona per al trànsit rodat lent i restringit, destinat als veïns, a càrrega i descàrrega i a l’accés a l’aparcament, controlat per càmeres.

Pavimentació
La nova pavimentació és concebuda com a una catifa” al voltant de l’edifici amb un dibuix superficial que reprodueix la traça de la ciutat del 1700, les restes de la qual es troben sota la superfície.

El dibuix es farà amb la combinació de dues textures de llambordes diferents: l’una per a l’àmbit públic (antigament carrer) a partir de la reutilització de les llambordes existents a la calçada actual (que s’extrauran, s’aplegaran, es tallaran per la meitat i tindran un acabat antilliscant); i l’altra per a la reproducció de la planta de l’àmbit privat, per al qual s’utilitzarà llamborda nova de granit amb acabat superficial lleugerament rugós.

Mobiliari urbà
Es col·locarà nou mobiliari urbà: bancs (amb respatller i sense) i cadires en els espais més amples (per exemple, davant del mercat), papereres, pilones retràctils, sistemes de control d’accés i elements aparcabicicletes.

Altres elements d’urbanització
S’ha previst la plantació asimètrica d’arbrat al carrer Comerç i ambdues façanes de la placeta del Born, emmarcant la visió del Mercat des del passeig del Born. Es plantaran exemplars de Koelreteria paniculata al carrer Comerç i de Pistacia chinensi a al placeta del Born. També es conservarà una xicranda existent a l’àmbit de la plaça, pel seu bon estat de conservació.

També es farà la millora de xarxes de servei existents (drenatge pluvial , telecomunicacions, etc) i la renovació de l’enllumenat públic a base de lluminàries tipus LED en columnes de 5 metres.

» Born Centre Cultural: una realitat el setembre de 2013

El Born Centre Cultural de Barcelona s’inaugurarà l’11 de setembre de 2013, any de la commemoració del tricentenari dels fets de 1714, i serà un espai singular, memorable i excepcional. Un equipament del segle XXI que obre les portes a la Barcelona del 1700 dins l’edifici d’un mercat del segle XIX. Un centre cultural obert i polivalent amb una programació diversa per a un públic heterogeni i intergeneracional que convida a una reflexió sobre el passat, el present i el futur.

El Born Centre Cultural té la missió de conservar, exposar i difondre la història dels fets de l’11 de setembre de 1714 a partir del jaciment, de la documentació conservada i del patrimoni objectual de la Barcelona del segles XVII i XVIII com a patrimoni col·lectiu i d’enfortir la identificació dels ciutadans amb la història nacional i dels barcelonins amb la seva ciutat, donant accés a tot el públic a un nou equipament de creació artística i de reflexió nacional, en el marc d’una experiència integral que incorpora un conjunt d’espais públics i una programació diversa i multidisciplinar.

Hores d’ara es troben en execució el tram final d’obres de l’equipament, corresponent a la museografia, així com la reurbanització de l’àmbit de l’illa de circulació formada pel carrer de la Fusina, el carrer de la Ribera, el carrer Comerç en el tram comprès entre ambdós, el passatge Mercantil i el carrer Comercial) es troba hores d’ara en execució.