Reformem la plaça de Casas i Amigó

08 novembre, 2012

La proposta està, en bona part, condicionada per l’obra de rehabilitació de la Masia de Can Verdaguer, ja que s’enderroquen els murs que l’envolten més enllà dels seus propis murs, com una segona capa protectora i que, desapareguts, alliberen algun retall més d’espai a incorporar a l’àmbit de la plaça. I sobretot, per que es proposa l’obertura de dues noves entrades als espais interiors del conjunt de la masia a les que es tindrà accés des de la plaça i això canvia les circulacions internes de l’espai i aporta noves maneres d’estar-hi.
Una entrada, la situada més cap a ponent, queda en l’angle còncau de la plaça i dóna accés a l’interior de l’espai de l’antiga bassa. Aquesta porta genera circulacions cap i des del racó interior de la plaça evitant que es transformi en un cul de sac.