Urbanització de l’entorn de l’edifici del DHUB

07 febrer, 2013

2. Antecedents
Cal assenyalar que prèviament a les obres construcció de l’edifici del DHUB i la urbanització de l’entorn, va ser necessari desenvolupar un seguit d’actuacions molt significatives per diferents afectacions que tenia el solar. Deixant de banda tot el període d’expropiacions i de gestió de sòl, no per menor importància i complexitat, destacar que es van dur a terme, per una banda, treballs per a desplaçar el col·lector del carrer dels Escultors Claperós, que creuava l’àmbit d’influència de les obres futures i per l’altra, el cobriment de l’estació de metro de Glòries, en una zona que quedava amb una diferència de cota molt acusada.
3. Descripció de l’espai
Per simplificar la descripció de l’espai que envolta l’edifici del Museu del Disseny podem assenyalar tres zones diferenciades i que queden visualitzades en el plànol que es presenta al final d’aquest escrit. Són:
Zona del grafisme lluminós
Aquest espai es localitza precisament sobre la zona coberta de l’estació de metro de Glòries.
Es tracta d’una superfície amb paviment de granet sobre el qual s’ha desenvolupat un projecte de grafisme lluminós que planteja una interactuació entre el visitant i l’espai públic a través del soroll, la llum, el color i el moviment. Es tracta d’ una instal·lació amb leds encastats al pla de terra que per mitjà d’uns sensors repartits per la pèrgola, ubicada al mateix espai, a l’edifici, i a unes “trompetes” de jocs públics, faran que el soroll ambiental provoqui canvis suaus en els colors dels leds. Proporcionen un joc visual molt atractiu per al visitant.
La pèrgola envolta la zona del grafisme lluminós, a la banda de la plaça de les Glories i l’avinguda Meridiana, alhora que fa d’encaminament des de la sortida de metro de Glòries fins gairebé l’edifici del DHUB.
En aquesta zona també trobem una zona d’estada amb arbres i diferents elements de mobiliari urbà.
Zona de la coberta
A la banda que dóna al carrer de Badajoz trobem la coberta que es configura com a una gran catifa verda de gespa i que acull 6 llanternons a més d’un tub transparent (anomenat el cuc) que també dona llum, concretament a la que serà la zona de botigues de l’edifici del DHUB.
Al final, just a l’entrega amb el carrer de Badajoz, i per salvar la diferencia de cota que hi ha amb el vial, s’ha fet una zona de grades, que convida a seure i passar l’estona.
Zona dels llacs
La principal característica d’aquest espai, és el joc de formes que es produeix amb l’existència i desenvolupament de làmines d’aigua. Hi ha un llac inferior, a tocar de l’edifici del DHUB i que permet l’entrada de llum natural a les dependencies de l’edifici situades a la planta inferior. Per altra banda , existeix un llac superior que queda travessat per un pont de vidre que fa de porta d’entrada a l’edifici del DHUB des del carrer d’Àvila.
En aquesta zona, entre llacs, es localitza l’espai on, en un futur, està previst ubicar una zona de bar/restauració i que quedarà, en principi vinculada a l’entrada en funcionament del Museu del Disseny.
En el perímetre d’aquesta zona es localitza una zona arbrada amb bancs i aparcaments per a bicicletes.
Finalment assenyalar que en aquesta zona s’ha urbanitzat un nou vial de serveis, que uneix el carrer d’Àlaba amb el carrer de Badajoz i que també ha quedat obert aquesta setmana.