Vídeo de l’enderroc de l’anella viària de la plaça de les Glòries

16 setembre, 2014

La desconstrucció de l’anella viària de les Glòries ja és una realitat. Vuit mesos separen la primera imatge de la darrera d’aquest, que mostra l’evolució del procés d’enderrocament de l’anella viària, la primera gran etapa de la transformació de la plaça de les Glòries, que ha de convertir aquest espai en un nou centre social, econòmic i cultural de la ciutat.
De febrer a setembre, les obres s’han dut a terme en diferents fases per tal de minimitzar l’impacte a la mobilitat i facilitar la màxima normalitat dels entorns. És per això que prèviament es van actuar en la trama dels carrers dels entorns, incorporant-se a la trama Eixample. Des de febrer fins al juny es va demolir la banda mar de l’anella, i posteriorment es va treballar en la deconstrucció de l’anella muntanya. Aquest setembre s’ha enllestit la desconstrucció total del viaducte.
Per al desmuntatge de l’anella viària, en viaductes i rampes, s’han utilitzat sistemes de desconstrucció debaixa agressivitat que han permès minimitzar l’impacte mediambiental de l’obra, reduint les emissions de soroll i de pols a l’entorn, i s’han protegit les alsines prexistents de l’antic Parc de les Glòries.
Una vegada finalitzada la fase de desconstrucció de l’anella es porta a terme urbanització provisional de la plaça que s’anirà fent a mesura que s’alliberin espais d’obra. En aquest sentit ja està en marxa la primera fase de la urbanització provisional que dotarà d’usos ciutadans aquest entorn paral·lelament a l’avenç en el projecte Canòpia Urbana definitiu. S’inicien els treballs a la banda mar, amb el futur jardí de les alzines, el punt d’informació, i l’acondicionament de l’enclau Diagonal/Gran Via/Badajoz. L’espai provisional guanyarà àrees de joc infantil, espais d’estada i equipaments. D’aquesta manera es dóna valor a aquest entorn, que s’activa per a l’ús ciutadà mentre avança la redacció del projecte del futur parc.