Arranjament de l’espai del carrer de l’Alguer, 33-35

Districte: Horta - Guinardó

Inici: Octubre 2019

Aquesta actuació té per objecte, completar la urbanització realitzada al carrer de l’ Alguer. L’actuació que ara comença consisteix en l’arranjament de la part més propera al carrer del Santuari amb l’execució d’una rampa, parterres amb vegetació, mobiliari urbà i enllumenat.