Filtra

Nou Barris

Reurbanització del carrer d’Alcúdia entre els carrers de Deià i Valldemossa

L’actuació té per objecte crear un espai més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, eliminant els desnivells existents i les barreres arquitectòniques. Consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres per tal de guanyar espai per als vianants, la col·locació de mobiliari urbà i nou arbrat.

Finalització: novembre 2018

Ciutat Vella

Reurbanització dels jardins de les Voltes d’en Cirés

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat dels carrers i donar prioritat al vianant. Consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la col·locació de mobiliari urbà, la renovació de l’enllumenat i el soterrament de les línies aèries existents. També s’hi planta nou arbrat i es renova el sistema de recollida d’aigües.

Ciutat

Carril bici a l’av. d’Albert Bastardas, als carrers del General Batet i Torre Melina i a l’av. Manuel Azaña, des del c. del General Batet i l’av. de Xile

Construcció de carril bici que comporta les fases de treball següents: col·locació de semàfors i noves canalitzacions. Delimitació de l’espai del carril bici. Fresat i aglomerat del paviment. Readaptació de la senyalització de la resta de carrils. Treballs de pintura. Col·locació de les peces separadores del carril bici. Senyalització vertical i horitzontal.

Eixample

Remodelació de l’interior d’illa Jardins de Mª Mercè Marçal, al c. de Provença, 97

Aquesta actuació té per objecte renovar i guanyar espai útil a l’interior d’illa. Els jardins tenen diferents àmbits: una zona àmplia polivalent, una àrea de jocs infantils, amb nous elements, que se situarà en una zona més visible, un espai d’horts urbans i zones d’estada. Per augmentar l’ombra s’instal·la una pèrgola amb vegetació enfiladissa per recobrir-la. També es col·loca nou mobiliari urbà i s’incorpora vegetació arbustiva a unes jardineres perimetrals.

Finalització: octubre 2018

Ciutat

Carril bici a la Riera Blanca i carrer d’Arístides Maillol

Construcció de carril bici que comporta les fases de treball següents: col·locació de semàfors i noves canalitzacions. Delimitació de l’espai del carril bici. Fresat i aglomerat del paviment. Readaptació de la senyalització de la resta de carrils. Treballs de pintura. Col·locació de les peces separadores del carril bici. Senyalització vertical i horitzontal.

Sants - Montjuïc

Reurbanització dels carrers de Torres de Marina i Gabriel Miró

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Es farà la creació de plataforma única, la instal·lació de nou enllumenat amb tecnologia led i la col·locació de mobiliari urbà i parterres amb vegetació. També s’actua ampliant les voreres d’una part dels carrers de l’Encuny i Motors.

Finalització: octubre 2018