Filtra

Sarrià - Sant Gervasi

Reforma del mercat de Vallvidrera per a acollir un equipament cultural

Treballs de reforma de l’antic mercat de Vallvidrera, al carrer dels Reis Catòlics, 2, per tal de convertir-lo en un centre d’activitats culturals. Les obres consisteixen en la redistribució de l’espai de la planta baixa, per tal de dotar-lo dels serveis i elements necessaris per al correcte funcionament de l’equipament. També es rehabilita la part exterior de l’edifici, preservant-ne el seu volum i els elements decoratius originals.

Horta - Guinardó

Reurbanització del passatge de l’ Arc de Sant Martí

Aquesta actuació té com a objecte millorar l’accessibilitat d’aquest carrer. L’actuació consisteix bàsicament en la creació d’una plataforma única i la modificació del tram de dalt per a construir una escala i uns parterres enjardinats a cada costat. També se soterren les línies aèries existents, es fa la col·locació de nou enllumenat i la construcció de la xarxa de clavegueram.

Eixample

Reurbanització de l’espai interior d’illa de la Casa Macaya i consolidació estructural del pàrquing

L’actuació té per objecte transformar aquest interior d’illa en un espai públic amb un ús de jardí urbà per al gaudi dels veïns i veïnes. Consisteix en la col·locació de nou mobiliari urbà, d’enllumenat i la incorporació de vegetació arbustiva a unes jardineres perimetrals, creant zones d’estada i passeig. També s’instal·larà una pèrgola amb vegetació enfiladissa per a recobrir-la, per tal d’augmentar l’ombra.

Finalització: Desembre 2019

Horta - Guinardó

Reurbanització dels carrers de Feliu i Codina i Chapí

Trams: C. de Feliu i Codina, entre Chapí i Eduard Toda. C. de Chapí, entre Feliu i Codina i Vent. L’actuació té per objecte transformar, aquests dos trams de carrer, en plataforma única per donar prioritat al vianant i pacificar el trànsit rodat, en el marc del programa superilles a Horta. També es creen zones d’estada, amb parterres verds i nou arbrat i es col·loca nou mobiliari urbà. A més es faran millores a la xarxa de clavegueram.

Finalització: Desembre 2019

Sants - Montjuïc

Reurbanització dels carrers de Carreras i Candi i d’Esteràs, entre el c. de Sugranyes i la riera Blanca

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat dels carrers i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la col·locació de mobiliari urbà i la renovació de l’enllumenat. També s’hi planta nou arbrat i es renova el sistema de recollida d’aigües.

Finalització: Novembre 2019

Sant Andreu

Reurbanització del carrer de Caracas entre els carrers de Lima i de Tucucmán

Amb aquesta actuació, es vol millorar l’accessibilitat d’aquest carrer, donar prioritat al vianant i pacificar el trànsit rodat. L’actuació consisteix, bàsicament, en la incorporació de nous passos de vianants i l’ampliació de les voreres en zones puntuals on s’hi crearan zones d’estada. També es fa la renovació del paviment, de l’enllumenat i la col·locació de mobiliari urbà i nou arbrat. A més es fa la millora de la xarxa de clavegueram.

Finalització: Novembre 2019