Filtra

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del c. de les Alberes, entre el c. de Queralt i la ctra. de Vallvidrera

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia led i la col·locació de mobiliari urbà. També es renova el sistema de recollida d’aigües d’aquest carrer.

Finalització: desembre 2018

Sant Martí

Reurbanització del carrer del Pistó, entre els carrers de Besalú i Degà Bahí

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest carrer i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament, en la renovació del paviment amb la implantació de plataforma única, el soterrament de les línies de serveis aèries, la col·locació de nou enllumenat amb tecnologia led. També s’hi col·loca mobiliari urbà i s’hi planta arbrat amb la corresponent xarxa de reg.

Sant Martí

Reurbanització del carrer de Sant Joan de Malta

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest carrer i donar prioritat al vianant. L’obra consisteix bàsicament en la renovació del paviment amb la implantació de plataforma única, la renovació de la xarxa de clavegueram, la col·locació de nou enllumenat amb tecnologia led i de nou mobiliari urbà. També s’hi planta arbrat amb la corresponent xarxa de reg.

Sants - Montjuïc

Renovació dels Jardins de la Mediterrània

L’actuació té per objecte crear un espai verd i més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, eliminant els desnivells existents i les barreres arquitectòniques, per tal d’afavorir els itineraris interiors. L’actuació consisteix bàsicament, en la millora dels accessos, la renovació del paviment i la col·locació de mobiliari urbà i nou arbrat. Es consolida la coberta vegetal existent i es dona caràcter de jardí mediterrani a l’espai de l’interior d’illa. També es fa la renovació de l’enllumenat i de les instal·lacions de reg.

Sarrià - Sant Gervasi

Adequació del passatge al carrer del Putxet

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest passatge. L’actuació consistirà bàsicament, en la pavimentació de l’espai que permetrà l’aparcament de motos i bicicletes. També es duu a terme la instal·lació d’enllumenat, amb lluminàries fixades a la paret.

Finalització: novembre 2018

Horta - Guinardó

Reurbanització entorn Casal Gent Gran Sant Genís

L’actuació té per objecte en convertir l’espai davant del casal en una placeta que permetrà la realització d’activitats lligades a l’equipament. S’hi col·loca una pèrgola que crea un espai d’estada i d’ombra amb zones de parterres amb vegetació. A més, es faciliten els recorreguts i es resolen els pendents existents mitjançant un conjunt de rampes. També s’hi col·loca nou enllumenat.