Filtra

Sants - Montjuïc

Reurbanització dels carrers de Carreras i Candi i d’Esteràs, entre el c. de Sugranyes i la riera Blanca

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat dels carrers i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la col·locació de mobiliari urbà i la renovació de l’enllumenat. També s’hi planta nou arbrat i es renova el sistema de recollida d’aigües.

Finalització: Novembre 2019

Sant Andreu

Reurbanització del carrer de Caracas entre els carrers de Lima i de Tucucmán

Amb aquesta actuació, es vol millorar l’accessibilitat d’aquest carrer, donar prioritat al vianant i pacificar el trànsit rodat. L’actuació consisteix, bàsicament, en la incorporació de nous passos de vianants i l’ampliació de les voreres en zones puntuals on s’hi crearan zones d’estada. També es fa la renovació del paviment, de l’enllumenat i la col·locació de mobiliari urbà i nou arbrat. A més es fa la millora de la xarxa de clavegueram.

Finalització: Novembre 2019

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització dels carrers Major de Sarrià i Pare Miquel de Sarrià

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant del carrer Major de Sarrià al tram comprès entre el passeig de la Bonanova i el carrer de l’Institut Químic de Sarrià, i del carrer del Pare Miquel de Sarrià. Aquesta actuació suposa, bàsicament, més espai per als vianants amb la implantació d’una plataforma única i la col·locació de nou arbrat. També es duu a terme la renovació de l’enllumenat, la millora de la xarxa de clavegueram i la implantació de nou mobiliari urbà.

Finalització: Novembre 2019

Horta - Guinardó

Reurbanització dels carrers d’Alarcón i de Bragança

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquests carrers i donar prioritat al vianant.L’obra consisteix bàsicament en la renovació del paviment amb la implantació de plataforma única, el soterrament de les línies de serveis aèries, la col·locació de nou enllumenat amb tecnologia led i la renovació de la xarxa de clavegueram. També s’hi col·loca mobiliari urbà, i s’incrementa la vegetació i l’arbrat en els espais d’estada.

Finalització: Octubre 2019

Sant Martí

Reurbanització del carrer de Sant Joan de Malta

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest carrer i donar prioritat al vianant. L’obra consisteix bàsicament en la renovació del paviment amb la implantació de plataforma única, la renovació de la xarxa de clavegueram, la col·locació de nou enllumenat amb tecnologia led i de nou mobiliari urbà. També s’hi planta arbrat amb la corresponent xarxa de reg.

Finalització: Octubre 2019

Horta - Guinardó

Arranjament de l’espai del carrer de l’Alguer, 33-35

Aquesta actuació té per objecte, completar la urbanització realitzada al carrer de l’ Alguer. L’actuació que ara comença consisteix en l’arranjament de la part més propera al carrer del Santuari amb l’execució d’una rampa, parterres amb vegetació, mobiliari urbà i enllumenat.