Filtra

Eixample

Reurbanització del carrer del Comte Borrell entre el carrer de Floridablanca i la Gran Via

Aquesta actuació té per objecte transformar aquest tram del carrer del carrer del Comte Borrell per donar prioritat al vianant, en el marc del programa superilles de la ciutat de Barcelona. Els treballs que es duen a terme son bàsicament la pavimentació de les voreres, la conversió de la calçada en plataforma única, la renovació de l’enllumenat i mobiliari urbà, la plantació d’arbrat i la creació de parterres amb vegetació.

Sant Martí

Reurbanització del carrer de Bassols

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest del carrer i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament, en la implantació de plataforma única, la col·locació de mobiliari urbà i la renovació de l’enllumenat. També s’hi col·loquen jardineres amb vegetació, s’hi planta nou arbrat i es renova el sistema de recollida d’aigües.

Horta - Guinardó

Reforma interior de l’edifici per acollir un Casal de Barri

Es fa la reforma de l’edifici del carrer del Llobregós, 107-113 per acollir un Casal de Barri. Els treballs principals consisteixen en fer la redistribució interior de tot l’edifici en dues plantes independents. L’accés és únic des del carrer Llobregós i cada planta té una sortida independent al passatge. També es fa la renovació de les instal·lacions i els acabats interiors i s’adapta l’edifici a la normativa vigent d’accessibilitat.

Nou Barris

Construcció d’una nova àrea d’esbarjo de gossos al Parc Esportiu de Can Dragó

Es fa la reurbanització d’un espai del parc per tal de crear una àrea d’esbarjo per a gossos, que substitueix i millora l’existent i tindrà aproximadament uns 1.000 m² de superfície. L’actuació preveu, principalment, la col·locació de mobiliari urbà, un abeurador i nova vegetació. Mentre durin les obres, es manté en funcionament l’actual àrea d’esbarjo per a gossos.

Sant Martí

Adequació de la Casa de les Vàlvules annexa a la torre de les Aigües del Besòs

Aquesta actuació tenen per objecte culminar l’adequació de la Casa de les Vàlvules, com a equipament cultural (actualment seu de l’Arxiu Històric de Poblenou). Les obres consisteixen en l’adequació dels espais interiors, la instal·lació de l’ascensor i l’arranjament de les instal·lacions d’enllumenat i climatització, entre d’altres. També, es dota l’espai amb el mobiliari i la museografia necessària per tal de generar un espai de difusió d’aquest conjunt patrimonial.

Horta - Guinardó

Reurbanització de la cruïlla del carrer Canigó i pg. Fabra i Puig

Aquesta actuació té per objecte transformar l’encreuament d’aquests carrers per donar prioritat al vianant, en el marc del programa superilles a Horta. Es fa la conversió de la cruïlla en una plataforma única, per tal de pacificar el trànsit rodat i ampliar l’espai dels vianants, generant una zona d’estada. També s’incorpora nou mobiliari urbà i s’hi planten tres arbres nous.

Finalització: desembre 2018