Construcció d’una pista esportiva a l’espai del Campillo de la Virgen

Districte: Nou Barris

Inici: abril 2019

L’actuació consisteix en la construcció d’una pista esportiva coberta i l’adequació del seu entorn a l’espai anomenat Campillo de la Virgen. Es construeix una pista reglamentària de futbol sala a l’esplanada de sauló i una coberta d’estructura metàl·lica i  lleugera. S’inclouen unes malles de niló per evitar que les pilotes s’allunyin de la pista de joc. També es fa l’adequació de la rampa existent a la normativa d’accessibilitat, la implantació d’unes grades que també serveixen d’escala i la millora dels recorreguts. A més, es fa la instal·lació de nou enllumenat.