Millora a la rambla del Raval, plaça de Vázquez Montalbán i plaça de Salvador Seguí

Districte: Ciutat Vella

Inici: Març 2019

L’actuació té per objecte fer unes intervencions puntuals a la rambla del Raval, la plaça de Vázquez Montalbán i la plaça de Salvador Seguí,  per potenciar els usos veïnals i sobretot, afavorir la connexió entre els tres espais per als vianants. Aquesta actuació suposa, bàsicament, la generació de nous espais de joc i d’estada, la configuració de nous recorreguts de vianants, la creació de nous parterres i la reordenació dels existents, i la plantació de nou arbrat. També es renova l’enllumenat i es col·loca nou mobiliari urbà.