Reforma interior dels locals per acollir un equipament municipal

Districte: Ciutat Vella

Inici: Març 2019

Al carrer de Sant Oleguer, 5-7 i 9-11. L’adequació de la planta baixa d’aquests locals al carrer de Sant Oleguer, per tal d’acollir diferents espais d’entitats. Es fa la redistribució de l’espai interior, per tal de dotar-lo dels serveis i elements necessaris pel correcte funcionament dels equipaments.