Reurbanització del passatge d’Antoni Gassol

Districte: Sant Martí

Finalització: agost 2018

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest passatge i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament, en el soterrament de les línies de serveis aèries, en la implantació de plataforma única, la col·locació de mobiliari urbà i la renovació de l’enllumenat. També s’hi planta nou arbrat i es renova el sistema de recollida d’aigües.