Filtra

Sant Martí

Millora del poliesportiu La Palmera

Es millora la coberta de la pista poliesportiva La Palmera, al districte de Sant Martí i s’adapta a la normativa vigent. Durant el dia la coberta recull la llum natural que necessita i descarta la innecessària. A la nit, s’il·lumina de manera artificial, zenitalment, sense permetre que això afecti als veïns. Es conserven els dos accessos existents, un per a espectadors i l’altre per a esportistes. La pista es recol·loca de tal manera que permet el seu pas cap als vestidors.

Finalització: gener 2011

Sant Martí

Soterrament de línies al carrer Maresme, entre els carrers de Llull i Pallars

S’han soterrat les línies d’electricitat, telefonia i enllumenat públic del carrer Maresme, entre el carrer Llull i el carrer Pallars. Els beneficis de l’actuació consistiteixen en la renovació de la instal·lació del cablejat, major fiabilitat, estèticament el carrer queda més ordenat i més protecció i seguretat per al ciutadà.

Finalització: gener 2011

Horta - Guinardó

Remodelació del Parc de Unitat

S’urbanitza la coberta de l’aparcament per a destinar-la a espai públic enjardinat, arees de jocs infantils i pèrgoles que permetin espais d’ombra. També s’urbanitzen els accessos situats a la zona Nord del parc i que el connecten amb el passeig Valldaura.

Finalització: gener 2011

Sant Andreu

Aparcament a sota de la biblioteca José Barberò

Aquest aparcament se situa dins de l’àmbit comprès entre els carrers Galícia, Torné i el carrer per a vianants de nova creació anomenat Nou carrer de Torné”, al barri de la Trinitat Vella. L’aparcament es distribueix en dues plantes subterrànies. La superfície construïda és de 3.300 m2 aproximadament i el número de places són 118 (3 places adaptades).

Finalització: gener 2011

Sarrià - Sant Gervasi

Millora de la seguretat vial al carrer Craywinckel

La importància creixent del carrer Craywinckel com a petit eix comercial dins del barri del Putxet, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, el converteix en pol d’atracció per als veïns. Es pretén adequar el sentit del trànsit al triangle format pels carrers Craywinckel, República Argentina i Passeig Sant Gervasi i es canvia el sentit dels carrers Lucà i Hurtado. D’aquesta manera es millora notablement la mobilitat de la zona i la mobilitat dels vianants.

Finalització: desembre 2010

Sarrià - Sant Gervasi

Remodelació del carrer Margalló

Es fa la remodelació del carrer Margalló, entre els carrers Major del Rectoret i del Vesc, amb l’objectiu de millorar la mobilitat d’aquest carrer. S’actua a la calçada i s’amplien les voreres. S’eixampla la plataforma que permet el gir del bus de barri per tal de millorar-ne l’accessibilitat. A la part del carrer, on el desnivell és més pronunciat, s’instal.la una barana nova i es substitueix l’existent. Es col·loquen papereres i es millora l’enllumenat.

Finalització: desembre 2010