Filtra Torna al llistat principal

Nou Barris

Reurbanització de la plaça del Verdum

Es reurbanitza la plaça i els dos carrers de vianants adjacents, el carrer de Robert Robert i el paral·lel, per a convertir l’espai en un lloc de trobada, descans i joc on hi predomina el verd. L’actuació consisteix a millorar la connexió entre les diferents plataformes que conformen la plaça, incorporant-hi grans jardineres amb vegetació que es col·loquen reomplint les grades ja existents. A més, es renova el mobiliari urbà i s’hi instal·la una zona de jocs infantils.

Finalització: abril 2024

Nou Barris

Millora dels talussos a l’av. dels Rasos de Peguera, 161 i 56 i al c. de la Vall d’Ordesa 36-60

Es fan els treballs necessaris per tal de protegir el front del talús. També, es millora la xarxa de drenatge d’aquest espai. Als darrers anys una sèrie d’episodis de pluges han provocat la inestabilitat de molts talussos de la ciutat, provocant esllavissades i petits arrossegaments de terra i graves a la part inferior, per efecte de l’escorrentia i la manca de sistemes de drenatge. Per aquest motiu, s’impulsen les actuacions de millora dels talussos de la ciutat.

Nou Barris

Millora de l’espai a la franja d’equipaments al barri de Can Peguera

L’actuació té per objecte la reordenació de l’espai i la millora de l’accessibilitat a la franja d’equipaments al barri de Can Peguera, anomenat “balcó d’equipaments”. L’actuació inclou la creació d’uns nous recorreguts que milloren la connexió entre el barri de Can Peguera i el Turó de la Peira. Es fa la implantació d’un nou ascensor que enllaça els carrers de Vila-seca i de Beret i es milloren les condicions dels dos existents. A més, s’hi col·loquen noves escales i renoven les actuals. També es fa la incorporació de mobiliari urbà, la instal·lació de nou enllumenat, l’adequació de la xarxa de clavegueram i es planta nou arbrat amb la corresponent xarxa de reg.

Finalització: novembre 2023

Nou Barris

Reurbanització de les escales del Matagalls

L’actuació té per objecte convertir les escales del Matagalls en un itinerari verd i més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, i que doni continuïtat al Turó de la Peira. Les obres consisteixen a crear unes escales còmodes, amb un pendent suau i envoltades de verd. A més, s’hi incorporen zones d’estada intermèdia amb mobiliari urbà, com cadires, bancs i papereres. També s’hi planta nou arbrat i plantes arbustives amb la corresponent xarxa de reg.

Finalització: novembre 2023