Filtra Torna al llistat principal

Nou Barris

Obres de reforma del local al pg. Maragall, 362-364

Es fa la reforma de la planta baixa i el soterrani d’aquest local amb l’objectiu d’adaptar l’espai per a l’ús d’un SIAF ( Servei d’Infància, Adolescència i Família). L’actuació consisteix en executar les obres d’adequació dels espais interiors i tancaments exteriors necessàries per tal d’adaptar l’espai a les necessitats funcionals del SIAF

Finalització: octubre 2023

Nou Barris

Construcció d’unes escales a l’avinguda dels Rasos de Peguera

Es fa la construcció d’unes escales per a reordenar els diferents passos existents i facilitar l’accés als habitatges i així, donar solució a les dreceres que s’han anat formant pel pas de les persones. Es construeixen unes escales des del viaducte de l’estació de Torre Baró i en un tram que connecta directament el viaducte fins a la part baixa de l’avinguda dels Rasos de Peguera. També es fa una neteja i esbrossada i enjardinament dels diferents talussos.

Nou Barris

Reurbanització dels entorns de l’església de Sant Rafael

Es fa la reurbanització dels entorns de l’església de Sant Rafael, antiga capella de l’Institut Mental de la Santa Creu, a la cantonada dels carrers Marie Curie i Alsàcia. Es crea un nou espai públic amb talussos amb vegetació mitjançant nous murs de contenció, que s’integren amb els equipaments de l’entorn de la plaça central de Nou Barris i amb els edificis de l’entorn. També s’hi incorpora mobiliari urbà i s’hi implanta plataforma única al carrer de Marie Curie, davant l’església, fins al carrer de Lorena.

Finalització: agost 2023

Nou Barris

Construcció d’un nou edifici que acollirà el Casal de Joves de Prosperitat

L’edifici que acull el Casal de Joves de Prosperitat, al passeig de Valldaura, 271-289. L’edifici s´estructura al voltant d’un únic pati per a acollir múltiples programes i activitats i ben integrat en el seu entorn paisatgístic. El casal, de planta baixa, més un pis i amb una superfície de gairebé 1.400 m², inclou oficines, aules per als tallers, una sala polivalent, bucs d’assaig i un plató. Una vegada finalitzi la construcció del casal, es fa la reurbanització de l’entorn. S’inclouen zones d’estada enjardinades, mobiliari urbà, com ara bancs, papereres i aparca bicis i s’hi planta nou arbrat. També s’hi col·loca nou enllumenat i s’hi instal·la una xarxa de reg.

Finalització: juliol 2023

Nou Barris

Substitució de les escales mecàniques a l’avinguda dels Rasos de Peguera (zona Parc de l’Aqüeducte)

Es fa la substitució dels sis trams de les escales mecàniques existents a l’av. dels Rasos de Peguera, a tocar del Parc de l’Aqüeducte, amb l’objectiu de millorar la mobilitat en aquest àmbit. Els treballs consisteixen en el desmuntatge de les escales existents, l’adequació del fossar i de les instal·lacions associades i la posterior col·locació i posada en marxa de les noves escales.

Finalització: juny 2023

Nou Barris

Substitució de les escales mecàniques a l’avinguda dels Rasos de Peguera (zona Mercat)

Es fa la substitució de les escales mecàniques existents entre l’av. dels Rasos de Peguera i el c. de Costabona, amb l’objectiu de millorar la mobilitat en aquest àmbit. Els treballs consisteixen en el desmuntatge dels dos trams de les escales existents, l’adequació del fossar i de les instal·lacions associades i la posterior col·locació i posada en marxa de les noves escales.

Finalització: juny 2023