Filtra Torna al llistat principal

Nou Barris

Reurbanització dels entorns de l’església de Sant Rafael

Es fa la reurbanització dels entorns de l’església de Sant Rafael, antiga capella de l’Institut Mental de la Santa Creu, a la cantonada dels carrers Marie Curie i Alsàcia. Es crea un nou espai públic amb talussos amb vegetació mitjançant nous murs de contenció, que s’integren amb els equipaments de l’entorn de la plaça central de Nou Barris i amb els edificis de l’entorn. També s’hi incorpora mobiliari urbà i s’hi implanta plataforma única al carrer de Marie Curie, davant l’església, fins al carrer de Lorena.

Nou Barris

Adequació de l’accés al futur Parc de la Font d’en Magués

L’objectiu és la millora de l’accessibilitat del camí del Torrent de la Font d’en Magués per facilitar l’accés al futur Parc de la Font d’en Magués, un espai que esdevé porta d’entrada a Collserola i contribueix a fomentar la trobada i la vida de barri a Torre Baró. L’actuació consisteix en la reurbanització del camí de vianants al tram situat entre l’avinguda Escolapi Càncer i l’aqüeducte, aproximadament, i la creació d’una plaça i una zona de pícnic. També s’hi col·loca nou enllumenat, mobiliari urbà i vegetació, i s’adequa el sistema de recollida d’aigües amb nous embornals, mitjançant cunetes vegetals.

Finalització: setembre 2022

Nou Barris

Reurbanització dels carrers de Llopis i del Pla dels Cirerers

L’obra té objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al trànsit de vianants en aquests dos carrers. L’actuació consisteix en la renovació del paviment i l’ampliació de les voreres, la incorporació de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També es fa la plantació d’arbrat amb la seva corresponent xarxa de reg i se soterren les línies aèries de serveis existents.

Finalització: maig 2022

Nou Barris

Reurbanització del carrer de Pardo, entre el pg. de Fabra i Puig i el carrer d’Escòcia

L’obra té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al trànsit de vianants, en aquest tram del carrer de Pardo. L’actuació consisteix en la millora del paviment, la incorporació de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També es fa la plantació d’arbrat amb la corresponent xarxa de reg.

Finalització: abril 2022

Nou Barris

Ampliació de l’Ateneu La Bòbila de Porta

Aquesta actuació té per objecte ampliar l’equipament existent a la pl. Sóller, amb una nova volumetria i amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica. Es reubica l’accés principal, fent-lo accessible a nivell de plaça, esdevenint així un pol d’atracció i activitat. També es reubica l’escala exterior per tal de potenciar la connexió de vianants amb l’espai enjardinat, fet que es veurà reforçat per la conversió d’un tram del carrer de l’Estudiant, en plataforma única.

Finalització: març 2022

Nou Barris

Reurbanització del carrer d’Amílcar, entre la pl. de Santa Eulàlia i el carrer de Cartellà

L’obra té objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al trànsit de vianants, en aquest tram del carrer d’Amílcar. L’actuació consisteix en la implantació de plataforma única, la incorporació de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També es fa la plantació d’arbrat amb la corresponent xarxa de reg.

Finalització: febrer 2022