Filtra Torna al llistat principal

Nou Barris

Reurbanització dels entorns de l’església de Sant Rafael

Es fa la reurbanització dels entorns de l’església de Sant Rafael, antiga capella de l’Institut Mental de la Santa Creu, a la cantonada dels carrers Marie Curie i Alsàcia. Es crea un nou espai públic amb talussos amb vegetació mitjançant nous murs de contenció, que s’integren amb els equipaments de l’entorn de la plaça central de Nou Barris i amb els edificis de l’entorn. També s’hi incorpora mobiliari urbà i s’hi implanta plataforma única al carrer de Marie Curie, davant l’església, fins al carrer de Lorena.

Finalització: agost 2023

Sants - Montjuïc

Reurbanització del carrer de Piquer

L’actuació consisteix en millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest carrer. Es fa l’ampliació de les voreres i la implantació de plataforma única a les cruïlles amb els carrers Lafont i Cabanes. A més, s’incorpora mobiliari urbà, es renova part de l’arbrat i s’hi instal·la nou enllumenat. També se soterren les línies de serveis aèries existents.

Finalització: juliol 2023

Nou Barris

Substitució de les escales mecàniques a l’avinguda dels Rasos de Peguera (zona Mercat)

Es fa la substitució de les escales mecàniques existents entre l’av. dels Rasos de Peguera i el c. de Costabona, amb l’objectiu de millorar la mobilitat en aquest àmbit. Els treballs consisteixen en el desmuntatge dels dos trams de les escales existents, l’adequació del fossar i de les instal·lacions associades i la posterior col·locació i posada en marxa de les noves escales.

Finalització: juny 2023

Horta - Guinardó

Millora dels talussos de la ciutat al carrer del Santuari i al carrer del Penyal

Estabilització i millora dels talussos de la ciutat. L’actuació consisteix en executar els treballs necessaris per tal de protegir el front del talús. Als darrers anys una sèrie d’episodis de pluges han provocat la inestabilitat de molts talussos de la ciutat, provocant esllavissades i petits arrossegaments de terra i graves a la part inferior, per efecte de l’escorrentia i la manca de sistemes de drenatge. Per aquest motiu, s’impulsen les actuacions de millora dels talussos de la ciutat.

Finalització: juny 2023

Horta - Guinardó

Millora dels talussos de la ciutat – Jardins de Juan Ponce i carrer de Mühlberg

Estabilització i millora dels talussos de la ciutat. L’actuació consisteix en executar els treballs necessaris per tal de protegir el front del talús. Als darrers anys una sèrie d’episodis de pluges han provocat la inestabilitat de molts talussos de la ciutat, provocant esllavissades i petits arrossegaments de terra i graves a la part inferior, per efecte de l’escorrentia i la manca de sistemes de drenatge.

Finalització: juny 2023