Filtra Torna al llistat principal

Ciutat Vella

Remodelació del carrer de Sant Antoni Abat

Aquestes obres tenen per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant i a la bicicleta, en aquest tram del carrer de Sant Antoni Abat. L’actuació consisteix en la implantació de plataforma única, nou paviment amb pedra sorrenca i la incorporació de mobiliari urbà. També es rehabilita el col·lector principal i s’hi col·loquen nous embornals.

Finalització: juny 2024

Nou Barris

Construcció d’unes escales a l’avinguda dels Rasos de Peguera

Es fa la construcció d’unes escales per a reordenar els diferents passos existents i facilitar l’accés als habitatges i així, donar solució a les dreceres que s’han anat formant pel pas de les persones. Es construeixen unes escales des del viaducte de l’estació de Torre Baró i en un tram que connecta directament el viaducte fins a la part baixa de l’avinguda dels Rasos de Peguera. També es fa una neteja i esbrossada i enjardinament dels diferents talussos.

Finalització: juny 2024

Sant Andreu

Reurbanització de la plaça del Canòdrom

L’objecte és millorar i encabir nous usos, en aquesta plaça, pels veïns i veïnes del barri del Congrés i els Indians. L’actuació consisteix en canviar la dinàmica de la plaça i corregir-ne les deficiències. Es crea una zona per a gossos, d’uns 450m², s’amplia la zona de jocs infantils, en la franja de 6 a 12 anys, es crea un espai lliure de joc i un destinat a un escenari, per a fer-hi actes.

Finalització: juny 2024

Ciutat Vella

Millores puntuals a la Plaça de la Maquinista

L’objecte és la renovació i millora d’aquest espai. Els treballs consisteixen a col·locar-hi parterres amb la corresponent xarxa de reg, i es potencia la figuera com a espècie singular de l’entorn. Mentre duri l’episodi de sequera, les plantacions en aquests parterres no es podran fer. La manca d’aigua disponible pel reg no en permet la seva supervivència. A més, es millora el sistema de drenatge, es canvia el sauló existent per sauló compactat i s’eliminen les pistes de petanca.

Finalització: juny 2024

Gràcia

Remodelació Jocs Passeig Sant Joan, entre els carrers de la Indústria i de Còrsega

L’actuació té per objecte transformar aquesta àrea de jocs per a facilitar l’accessibilitat de tots els jocs, millorar la seguretat en la seva utilització i maximitzar la diversió i la diversitat. Els treballs consisteixen a crear dues zones, una de joc dinàmic i l’altra, de joc tranquil, on els infants podran lliscar, enfilar-se, experimentar, saltar, etc. S’hi col·loca paviment de cautxú, a tot l’espai, amb la funció d’esmorteir les caigudes que es puguin ocasionar en la zona de joc. També s’hi col·loquen bancs i penjadors, entre d’altres elements.

Finalització: maig 2024

Sants - Montjuïc

Millora puntual dels jardins de les Tres Xemeneies

L’actuació consisteix en la millora d’aquests jardins per al gaudi del veïnat. Es creen itineraris accessibles com a espai estratègic entre els barris del Raval, Paral·lel i Poble Sec. Per a això, s’eliminen les barreres arquitectòniques i es garanteixen espais per als patinadors. A més, s’introdueix una pista de bàsquet com a element articulador de l’espai i s’hi incorporen elements de cal·listènia.

Finalització: maig 2024