Filtra Torna al llistat principal

Les Corts

Reurbanització carrer Santa Caterina de Siena

L’actuació té per objecte la reordenació de la vialitat i donar prioritat al vianant, en aquest tram del carrer de Santa Caterina de Siena. L’actuació consistirà bàsicament, en el soterrament de les línies aèries existents, la col·locació de mobiliari urbà i nou enllumenat, adequant-lo als requeriments actuals d’eficiència energètica. També es millora el sistema de recollida d’aigües i es planta nou arbrat.

Finalització: gener 2022

Gràcia

Reurbanització del carrer d’Antequera, entre els carrers de Santa Elionor i Molist

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest tram del carrer d’Antequera. L’actuació consisteix en implantar plataforma única ampliant l’espai de les voreres, incorporar mobiliari urbà, nou arbrat i millorar l’enllumenat del carrer. També s’adequarà la xarxa de clavegueram.

Finalització: desembre 2021

Les Corts

Reurbanització del carrer de Fra Luis de Granada

L’obra té per objecte la reordenació de la viabilitat d’aquest carrer per donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament en l’ampliació de les voreres actuals, fins al sis metres, per millorar la circulació dels vianants i la creació d’un espai d’estada, a la cruïlla d’aquest carrer amb l’av. de Sarrià, amb arbrat, bancs i vegetació. La calçada queda configurada per un carril de circulació, un carril d’aparcament i un carril bici de doble sentit.

Finalització: desembre 2021

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del carrer de Vico, entre el carrer de freixa i la via Augusta

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al trànsit de vianants, en aquest tram del carrer de Vico. Aquesta consisteix en l’ampliació de la vorera oest, fins a 210 cm d’amplada, creant un recorregut accessible. Això permet incorporar noves columnes d’enllumenat. També es fa una nova pavimentació i s’adequa el sistema de recollida d’aigua, adaptant-lo al nou arranjament del carrer.

Finalització: novembre 2021

Sants - Montjuïc

Reurbanització dels carrers de la Torre d’en Damians i del Rector Triadó

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant dels carrers de la Torre d’en Damians i del Rector Triadó, al tram comprès entre els carrers del Consell de Cent i la Creu Coberta, en el marc del programa Superilla Barcelona. Aquesta actuació suposa més espai per als vianants amb la implantació d’una plataforma única. També es fa el soterrament de les línies de baixa tensió, la millora de la xarxa de clavegueram i la col·locació de mobiliari urbà.

Finalització: novembre 2021