Filtra Torna al llistat principal

Eixample

Arranjament del carrer de Villarroel, entre Provença i av. Roma

Es millora l’espai per a l’ús dels vianants en aquest tram del carrer de Villarroel. L’actuació consisteix en la renovació i millora de les voreres del carrer de Villarroel, al tram assenyalat, així com la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED. També es fa la plantació de nou arbrat i es fan actuacions puntuals als embornals, desplaçant els que estiguin mal ubicats respecte als passos de vianants.

Finalització: juliol 2022

Horta - Guinardó

Millora del Turó de la Rovira, al carrer de Mühlberg

Es fan treballs de millora d’un àmbit del Turó de la Rovira. L’objectiu de l’actuació és la preservació i la millora de l’espai natural, permetent l’accés i el gaudi de les persones. Els treballs principals són la neteja del terreny, la millora de l’accessibilitat, la incorporació d’elements de delimitació dels camins, l’aplanament dels recorreguts i la plantació de vegetació per tal de regenerar els hàbitats.

Finalització: juny 2022

Gràcia

Reurbanització de la plaça de Mons

L’obra té per objecte la reordenació de la plaça per tal que es converteixi en un espai públic d’ús ciutadà, amb arbrat i zones d’estada i que la circulació de vehicles perdi la importància que té actualment. La proposta substitueix la configuració actual de rotonda, per dos carrils de circulació central, separats de la resta de l’espai que genera, a banda i banda, dues zones àmplies per als vianants. Per tal de mantenir la plaça com a espai icònic i històric del barri, es reutilitza la llamborda del paviment existent. També es fa la plantació d’arbrat i es renova l’enllumenat.

Finalització: juny 2022

Sant Andreu

Pacificació d’entorns escolars de les escoles El Sager i EMB Icària

Es pacifica l’entorn escolar de l’Escola El Sagrer i de l’Escola Bressol Municipal Icària. L’objectiu és implementar una millora dels seus accessos i espais immediats, augmentar els espais de trobada i incrementar la seguretat viària. Els treballs principalment són de pintura, col·locació de mobiliari urbà i adequació de l’espai. Aquesta actuació s’emmarca dins el programa Protegim les Escoles, una estratègia de ciutat per tal que les escoles disposin, en el seus accessos, d’un espai públic confortable i saludable i que esdevingui un lloc de trobada per als infants, les seves famílies, i, en general, el veïnatge.

Finalització: maig 2022

Sant Martí

Pacificació d’entorns escolars Escola Dovella

Es pacifica l’entorn escolar de l’Escola Dovella. L’objectiu és implementar una millora dels seus accessos i espais immediats, augmentar els espais de trobada i incrementar la seguretat viària. Els treballs principalment són de pintura, col·locació de mobiliari urbà i adequació de l’espai. Aquesta actuació s’emmarca dins el programa Protegim les Escoles, una estratègia de ciutat per tal que les escoles disposin, en el seus accessos, d’un espai públic confortable i saludable i que esdevingui un lloc de trobada per als infants, les seves famílies, i, en general, el veïnatge.

Finalització: maig 2022

Sants - Montjuïc

Reurbanització de la plaça de Falset i els seus entorns

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i reordenar l’espai de la plaça de Falset i els seus accessos, pels carrers de Tortosa, Riudoms i Cisquer. L’actuació consisteix en la substitució del paviment de la zona perimetral de la plaça, delimitant-la com a espai de vianants, evitant l’accés de vehicles. A més, es renova l’actual zona de jocs, incloent-hi una nova font d’aigua, es fa la incorporació de mobiliari urbà, la instal·lació de nou enllumenat i es millora la xarxa de clavegueram. També, s’impermeabilitza la coberta dels aparcaments en correspondència amb el carrer de Cisquer.

Finalització: maig 2022