Filtra

Nou Barris

Obres de substitució dels vestidors del camp de futbol Ciutat Meridiana

Aquesta actuació consisteix bàsicament, en enderrocar els vestidors existents, obsolets i malmesos, per tal d’edificar-ne uns altres provisionals. S’instal·len uns mòduls de dues plantes amb les condicions i requeriments actuals i integrats amb l’entorn immediat. La nova edificació, també inclou un bar.

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització dels carrers Major de Sarrià i Pare Miquel de Sarrià

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant del carrer Major de Sarrià al tram comprès entre el passeig de la Bonanova i el carrer de l’Institut Químic de Sarrià, i del carrer del Pare Miquel de Sarrià. Aquesta actuació suposa, bàsicament, més espai per als vianants amb la implantació d’una plataforma única i la col·locació de nou arbrat. També es duu a terme la renovació de l’enllumenat, la millora de la xarxa de clavegueram i la implantació de nou mobiliari urbà.

Sants - Montjuïc

Reurbanització dels carrers de Carreras i Candi i d’Esteràs, entre el c. de Sugranyes i la riera Blanca

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat dels carrers i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la col·locació de mobiliari urbà i la renovació de l’enllumenat. També s’hi planta nou arbrat i es renova el sistema de recollida d’aigües.

Ciutat

Carril bici al carrer de la Mineria entre la Gran Via i el passeig de la Zona Franca

Construcció de carril bici que comporta les fases de treball següents: col·locació de semàfors i noves canalitzacions. Delimitació de l’espai del carril bici. Fresat i aglomerat del paviment. Readaptació de la senyalització de la resta de carrils. Treballs de pintura. Col·locació de les peces separadores del carril bici. Senyalització vertical i horitzontal.

Finalització: novembre 2018

Nou Barris

Reurbanització del carrer d’Alcúdia entre els carrers de Deià i Valldemossa

L’actuació té per objecte crear un espai més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, eliminant els desnivells existents i les barreres arquitectòniques. Consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres per tal de guanyar espai per als vianants, la col·locació de mobiliari urbà i nou arbrat.

Finalització: novembre 2018

Ciutat Vella

Reurbanització dels jardins de les Voltes d’en Cirés

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat dels carrers i donar prioritat al vianant. Consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la col·locació de mobiliari urbà, la renovació de l’enllumenat i el soterrament de les línies aèries existents. També s’hi planta nou arbrat i es renova el sistema de recollida d’aigües.