Filtra

Sants - Montjuïc

Rehabilitació a Can Batlló per acollir l’Escola de Mitjans Audiovisuals (EMAV)

Aquesta actuació es duu a terme al bloc número 7 de l’antic recinte fabril de Can Batlló. L’actuació respecta els elements arquitectònics originals de la façana i manté l’estructura de la nau, adaptant-la als nous usos. A la façana de la Gran Via també es crea un talús enjardinat per tal de ressaltar la seva rehabilitació.

Finalització: Agost 2019

Ciutat Vella

Reurbanització carrers Cervelló, Montserrat i Guàrdia

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquests carrers i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament en la renovació de la xarxa de clavegueram i del paviment i la col·locació de nou enllumenat amb tecnologia led. També s’hi col·loca mobiliari urbà i bústies de recollida de residus.

Eixample

Reforma interior de l’edifici del carrer de Viladomat, 127

Es duen a terme treballs de reforma de l’edifici del carrer de Viladomat, 127,que acull dos nous serveis, l’espai de cures i el servei d’atenció a la dependència. Les obres consisteixen en l’adequació de l’espai interior de l’edifici, per tal de dotar-lo dels serveis i elements necessaris per al correcte funcionament dels nous equipaments. L’espai de cures ocupa les plantes baixa, entresol, primera i segona, mentre que el servei d’atenció a la dependència, està situat a la quarta i cinquena plantes.

Sant Andreu

Implantació d’un joc singular (pop) al parc de La Pegaso

L’actuació consisteix en la implantació de jocs singulars, en el marc del Pla del Joc a l’Espai Públic. Un projecte que té per objectiu millorar i augmentar les oportunitats de joc i estimular l’activitat lúdica a l’aire lliure. Al parc de La Pegaso els jocs s’integren en un gran element en forma de pop i altres, que hi ha a l’entorn, relacionats amb l’ecosistema marí.

Finalització: Agost 2019

Nou Barris

Ampliació de l’Ateneu La Bòbila de Porta

Aquesta actuació té per objecte ampliar l’equipament existent a la pl. Sóller, amb una nova volumetria i amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica. Es reubica l’accés principal, fent-lo accessible a nivell de plaça, esdevenint així un pol d’atracció i activitat. També es reubica l’escala exterior per tal de potenciar la connexió de vianants amb l’espai enjardinat, fet que es veurà reforçat per la conversió d’un tram del carrer de l’Estudiant, en plataforma única. S’incorpora vegetació mitjançant una pèrgola amb enfiladisses que ajuda a integrar-lo amb el parc i potenciar la millora ambiental dels seus espais.

Horta - Guinardó

Reurbanització del carrer de Nínive

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat dels vianants de la zona connectant el carrer de Nínive i el recinte hospitalari de la Vall d’Hebron, així com senyalitzar els recorreguts per a vianants dins l’esmentat recinte. L’actuació consisteix bàsicament, en una nova pavimentació amb material antilliscant i la instal·lació d’unes escales que salvaran el desnivell existent. També es fa la col·locació de nous bàculs d’enllumenat i la millora de la xarxa de clavegueram.

Finalització: Juliol 2019