Filtra

Sants - Montjuïc

Instal·lació de dos ascensors entre els carrers de la Mare de Déu de Port i Segura

L’actuació consisteix en millorar l’accessibilitat i la connectivitat d’aquesta zona i salvar el desnivell existent entre el carrer de la Mare de Déu de Port i el carrer del Segura. Ambdós complementen les escales mecàniques que actualment uneixen aquests desnivells. El primer ascensor se situa al carrer de la Mare de Déu de Port i arriba a través d’una passarel·la a la plaça de Buenaventura Durruti. El segon ascensor s’ubica a la plaça de Buenaventura Durruti i arriba a través d’una passarel·la al carrer del Segura.

Finalització: Febrer 2020

Horta - Guinardó

Millora de l’entorn de la masia de Can Soler

L’actuació té com a objectiu principal donar resposta a les necessitats del barri i fer d’aquest indret un espai amb caràcter de parc, amb zones diferenciades d’esbarjo i trobada pels veïns. Es construeixen tres plataformes, amb jocs infantils i una pista multiús, connectades amb un sistema de rampes, paviments tous i enjardinats i talussos verds entre les plataformes. Es fa la plantació de nou arbrat, així com la col·locació de nou mobiliari urbà i enllumenat.

Sant Martí

Reurbanització del carrer de Pere IV entre el carrer de Josep Pla i la rambla de Prim

Tram entre el carrer de Josep Pla i la rambla de Prim. L’actuació consisteix en la reurbanització d’aquest tram del carrer de Pere IV, per tal que esdevingui un nou eix cívic gràcies a l’ampliació de l’espai destinat als vianants i la implantació d’un carril bici de doble direcció.

Finalització: Febrer 2020

Sarrià - Sant Gervasi

Construcció d’un Punt Verd de Barri a l’àmbit del jardí de les Tres Torres

Construcció d’un nou Punt Verd de Barri provisional, a la vorera del carrer de Ganduxer a tocar del carrer de Vila Arrufat. L’actuació consisteix, bàsicament en l’execució de la cimentació, estructura i els tancaments del Punt Verd, així com de les instal·lacions i dels serveis i equipaments interiors.

Finalització: Gener 2020

Eixample

Renovació del mur del xamfrà del carrer de Consell de Cent amb Viladomat

S’executen els treballs de modificació del mur que té com a objecte donar més visibilitat a l’espai Germanetes. Es fa l’enderroc parcial del mur existent i la posterior col·locació d’un enreixat a la part superior. També es crea una nova porta d’accés que connecta amb els Jardins d’Emma de Barcelona.

Finalització: Gener 2020

Sant Andreu

Construcció d’un nou equipament esportiu Camp del Ferro

A l’espai comprès entre els carrers del Pare Manyanet, Bonaventura Gispert i Camp del Ferro. Aquesta actuació té per objecte construir un complex esportiu que disposarà de tres pistes poliesportives. Per dur a terme aquesta actuació cal traslladar part d’un col·lector que passa pel mateix solar.

Finalització: Gener 2020