Filtra

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització dels carrers Major de Sarrià i Pare Miquel de Sarrià

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant del carrer Major de Sarrià al tram comprès entre el passeig de la Bonanova i el carrer de l’Institut Químic de Sarrià, i del carrer del Pare Miquel de Sarrià. Aquesta actuació suposa, bàsicament, més espai per als vianants amb la implantació d’una plataforma única i la col·locació de nou arbrat. També es duu a terme la renovació de l’enllumenat, la millora de la xarxa de clavegueram i la implantació de nou mobiliari urbà.

Finalització: Novembre 2019

Horta - Guinardó

Reurbanització dels carrers d’Alarcón i de Bragança

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquests carrers i donar prioritat al vianant.L’obra consisteix bàsicament en la renovació del paviment amb la implantació de plataforma única, el soterrament de les línies de serveis aèries, la col·locació de nou enllumenat amb tecnologia led i la renovació de la xarxa de clavegueram. També s’hi col·loca mobiliari urbà, i s’incrementa la vegetació i l’arbrat en els espais d’estada.

Finalització: Octubre 2019

Sant Martí

Reurbanització del carrer de Sant Joan de Malta

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest carrer i donar prioritat al vianant. L’obra consisteix bàsicament en la renovació del paviment amb la implantació de plataforma única, la renovació de la xarxa de clavegueram, la col·locació de nou enllumenat amb tecnologia led i de nou mobiliari urbà. També s’hi planta arbrat amb la corresponent xarxa de reg.

Finalització: Octubre 2019

Horta - Guinardó

Arranjament de l’espai del carrer de l’Alguer, 33-35

Aquesta actuació té per objecte, completar la urbanització realitzada al carrer de l’ Alguer. L’actuació que ara comença consisteix en l’arranjament de la part més propera al carrer del Santuari amb l’execució d’una rampa, parterres amb vegetació, mobiliari urbà i enllumenat.

Eixample

Renovació del mur del xamfrà del carrer de Consell de Cent amb Viladomat

S’executen els treballs de modificació del mur que té com a objecte donar més visibilitat a l’espai Germanetes. Es fa l’enderroc parcial del mur existent i la posterior col·locació d’un enreixat a la part superior. També es crea una nova porta d’accés que connecta amb els Jardins d’Emma de Barcelona.

Eixample

Implantació d’un joc singular (oreneta) als Jardins de la Indústria

Aquesta actuació consisteix en la implantació de jocs singulars, en el marc del Pla del Joc a l’Espai Públic. Un projecte que té per objectiu millorar i augmentar les oportunitats de joc i estimular l’activitat lúdica a l’aire lliure. Als jardins de la Indústria els jocs s’integren en un gran element en forma d’oreneta i altres, que hi ha a l’entorn, com ara un tobogan, troncs, cabanes, etc. Per col·locar el joc és necessari fer treballs puntuals com ara el desplaçament d’algun element de mobiliari urbà, adaptació del paviment i/o la retirada d’algun arbre. També es duen a terme treballs de millora dels jardins i la plantació de nou arbrat.

Finalització: Octubre 2019