Filtra

Sant Andreu

Reurbanització de l’espai exterior del nou equipament camp del Ferro

L’actuació té per objecte guanyar espai públic d’estada per al veïnatge i millorar l’accessibilitat. L’actuació consisteix en dur a terme la urbanització de l’espai al voltant del Complex Esportiu Municipal Camp del Ferro, incloent la coberta de la pista esportiva semisoterrada com a plaça pública. També es fa la prolongació del carrer de Virgili fins al davant de l’edifici esportiu. A més, es fa la col·locació de mobiliari urbà i la renovació de l’enllumenat. Tanmateix s’hi planta nou arbrat i es renova el sistema de recollida d’aigües.

Sarrià - Sant Gervasi

Construcció d’un Punt Verd de Barri a l’àmbit del jardí de les Tres Torres

Construcció d’un nou Punt Verd de Barri provisional, a la vorera del carrer de Ganduxer a tocar del carrer de Vila Arrufat. L’actuació consisteix, bàsicament en l’execució de la cimentació, estructura i els tancaments del Punt Verd, així com de les instal·lacions i dels serveis i equipaments interiors.

Sant Andreu

Reurbanització del carrer de Galícia

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest carrer i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la col·locació de mobiliari urbà i la renovació de l’enllumenat. També s’hi planta nou arbrat i s’instal·la la corresponent xarxa de reg i es renova el sistema de recollida d’aigües.

Finalització: Abril 2019

Sants - Montjuïc

Construcció d’una escola bressol, un espai familiar i un pavelló poliesportiu

Construcció d’un nou edifici al carrer de Roger, 48-64, que acull una escola bressol, un espai familiar i un pavelló poliesportiu. El nou edifici consta de tres plantes, on els espais docents ocupen la planta baixa i pis i la zona esportiva esta ubicada a la planta més alta i té una entrada diferenciada. També s’ordena el passatge adjacent, dotant-lo de mobiliari urbà, enllumenat i es pavimenta en plataforma única.

Ciutat Vella

Millora de les voreres de la via Laietana

Aquesta actuació té per objecte, d’una banda, arranjar els trams de vorera que tenen el paviment deteriorat i millorar els encaminaments i els guals i d’altra banda, reordenar els entroncaments de la vorera amb alguns carrers perpendiculars. L’obra comença pel costat Llobregat, del tram comprès entre els carrers de Fontanella i Doctor Joaquim Pou. Aquests treballs inclouen l’entroncament dels carrers de Tomàs Mieres, Julià Portet i Doctor Joaquim Pou.

Finalització: Abril 2019

Horta - Guinardó

Arranjament de l’espai de l’avinguda de Martí-Codolar

Es recupera l’espai i es converteix en una zona polivalent, accessible i oberta al veïnatge dels barris de l’entorn. Els treballs consisteixen bàsicament en l’arranjament d’aquest espai per tal de crear-hi zones d’estada, de fitnes i circuits de jocs saludables per a gent gran. L’actuació inclou la instal·lació de nou mobiliari urbà, d’enllumenat amb tecnologia LED, la construcció d’una xarxa de drenatge i la plantació de vegetació amb el corresponent sistema de reg. També es fa la millora del circuit d’atletisme existent i un nou accés des del carrer de la Granja Vella.