Filtra

Eixample

Renovació del mur del xamfrà del carrer de Consell de Cent amb Viladomat

S’executen els treballs de modificació del mur que té com a objecte donar més visibilitat a l’espai Germanetes. Es fa l’enderroc parcial del mur existent i la posterior col·locació d’un enreixat a la part superior. També es crea una nova porta d’accés que connecta amb els Jardins d’Emma de Barcelona.

Eixample

Implantació d’un joc singular (oreneta) als Jardins de la Indústria

Aquesta actuació consisteix en la implantació de jocs singulars, en el marc del Pla del Joc a l’Espai Públic. Un projecte que té per objectiu millorar i augmentar les oportunitats de joc i estimular l’activitat lúdica a l’aire lliure. Als jardins de la Indústria els jocs s’integren en un gran element en forma d’oreneta i altres, que hi ha a l’entorn, com ara un tobogan, troncs, cabanes, etc. Per col·locar el joc és necessari fer treballs puntuals com ara el desplaçament d’algun element de mobiliari urbà, adaptació del paviment i/o la retirada d’algun arbre. També es duen a terme treballs de millora dels jardins i la plantació de nou arbrat.

Finalització: Octubre 2019

Nou Barris

Implantació d’unes escales mecàniques i arranjament dels entorns

Es fa la implantació d’unes escales mecàniques i nous recorreguts a l’àmbit comprès entre l’avinguda dels Rasos de Peguera i els carrers del Pedraforca i de les Agudes. L’objectiu és millorar l’accessibilitat i la connectivitat d’aquesta zona, salvar el desnivell existent i urbanitzar els entorns. Es creen nous itineraris accessibles, que inclouen els passatges d’accés als habitatges, es creen noves zones de descans amb nou mobiliari urbà i enllumenat i s’arrangen els espais verds amb noves plantacions. A més, es crea una nova zona de jocs infantils. També es renoven les xarxes de serveis, de reg i clavegueram.

Nou Barris

Implantació d’un joc singular (balena) al parc Central de Nou Barris

Aquesta actuació consisteix en la implantació de jocs singulars, en el marc del Pla del Joc a l’Espai Públic. Un projecte que té per objectiu millorar i augmentar les oportunitats de joc i estimular l’activitat lúdica a l’aire lliure. Al parc Central de Nou Barris els jocs s’integren en un gran element en forma de balena i altres, que hi ha a l’entorn, relacionats amb l’ecosistema marí.

Finalització: Octubre 2019

Ciutat Vella

Millora de les voreres de la via Laietana, entre el c. Manresa i la pl. de l’Àngel

Aquesta actuació té per objecte, d’una banda, arranjar els trams de vorera que tenen el paviment deteriorat i millorar els encaminaments i els guals i d’altra banda, reordenar els entroncaments de la vorera amb alguns carrers perpendiculars. L’obra s’inicia pel tram del carrer de Manresa. Aquests treballs inclouen l’entroncament de la via Laietana amb els carrers de Manresa, Princesa i la plaça de l’Àngel.

Sants - Montjuïc

Construcció d’un parc esportiu urbà a La Marina

Construcció d’un parc esportiu urbà a La Marina

Finalització: Setembre 2019