Filtra

Sant Martí

Reurbanització de la plaça de la Infància

L’actuació té per objecte crear un espai més agradable i accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, eliminant els desnivells existents i les barreres arquitectòniques. A La nova plaça es construeix una zona de jocs infantils i un espai d’estada amb bancs i parterres amb vegetació. També es fa la renovació del mobiliari urbà i de les xarxes d’enllumenat i clavegueram.

Finalització: gener 2019

Nou Barris

Reurbanització del carrer d’Almansa entre el carrer de Joan Riera i la via Favència

L’actuació té per objecte crear un espai més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, eliminant els desnivells existents i les barreres arquitectòniques. L’actuació consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la reordenació de la calçada, la col·locació de mobiliari urbà i nou arbrat. També es renova la xarxa d’enllumenat públic amb tecnologia led.

Finalització: gener 2019

Nou Barris

Reurbanització del carrer de Nou Pins entre els carrers d’Argullós i Conveni

Les obres tenen per objecte crear un espai més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn. L’actuació que dona continuïtat al tram ja urbanitzat, consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la col·locació de mobiliari urbà i nou arbrat. També es fa el soterrament de les línies de serveis aèries, la renovació de l’enllumenat i la millora del clavegueram.

Finalització: gener 2019

Nou Barris

Construcció d’un nou vial per al trànsit rodat

Es construeix aquest nou vial, de sentit únic, que enllaça el punt final del carrer del Pedraforca fins a la cruïlla del carrer de les Agudes amb el passatge de Wagner. El nou vial és paral·lel al camí de vianants ja executat i permet millorar l’accessibilitat de la zona. L’actuació inclou la instal·lació de mobiliari urbà i la implantació de la xarxa de clavegueram. També es farà la plantació de vegetació amb la corresponent xarxa de reg.

Sant Martí

Reurbanització del passatge d’Antoni Gassol

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest passatge i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament, en el soterrament de les línies de serveis aèries, en la implantació de plataforma única, la col·locació de mobiliari urbà i la renovació de l’enllumenat. També s’hi planta nou arbrat i es renova el sistema de recollida d’aigües.

Eixample

Reurbanització del carrer de Tamarit entre els carrers de Calàbria i Viladomat

L’actuació té per objecte transformar aquest tram del carrer de Tamarit per donar prioritat al vianant, en el marc del programa superilles de la ciutat de Barcelona. Els treballs que es duen a terme són bàsicament la pavimentació de les voreres, la conversió de la calçada en plataforma única, la renovació de l’enllumenat i mobiliari urbà, la plantació d’arbrat i la creació de parterres amb vegetació. També s’inclouen zones d’estada i de jocs.