Filtra

Sant Martí

Construcció d’una nova àrea d’esbarjo de gossos al Parc de Sant Martí

Es fa la reurbanització d’un espai al de Sant Martí per tal de crear una àrea d’esbarjo de gossos. L’actuació preveu, principalment, la instal·lació de jocs d’agilitat canina, la col·locació de mobiliari urbà, un abeurador i nova vegetació.

Finalització: febrer 2020

Sants - Montjuïc

Instal·lació de dos ascensors entre els carrers de la Mare de Déu de Port i Segura

L’actuació consisteix en millorar l’accessibilitat i la connectivitat d’aquesta zona i salvar el desnivell existent entre el carrer de la Mare de Déu de Port i el carrer del Segura. Ambdós complementen les escales mecàniques que actualment uneixen aquests desnivells. El primer ascensor se situa al carrer de la Mare de Déu de Port i arriba a través d’una passarel·la a la plaça de Buenaventura Durruti. El segon ascensor s’ubica a la plaça de Buenaventura Durruti i arriba a través d’una passarel·la al carrer del Segura.

Finalització: febrer 2020

Horta - Guinardó

Millora de l’entorn de la masia de Can Soler

L’actuació té com a objectiu principal donar resposta a les necessitats del barri i fer d’aquest indret un espai amb caràcter de parc, amb zones diferenciades d’esbarjo i trobada pels veïns. Es construeixen tres plataformes, amb jocs infantils i una pista multiús, connectades amb un sistema de rampes, paviments tous i enjardinats i talussos verds entre les plataformes. Es fa la plantació de nou arbrat, així com la col·locació de nou mobiliari urbà i enllumenat.

Sant Martí

Reurbanització del carrer de Pere IV entre el carrer de Josep Pla i la rambla de Prim

Tram entre el carrer de Josep Pla i la rambla de Prim. L’actuació consisteix en la reurbanització d’aquest tram del carrer de Pere IV, per tal que esdevingui un nou eix cívic gràcies a l’ampliació de l’espai destinat als vianants i la implantació d’un carril bici de doble direcció.

Finalització: febrer 2020

Sarrià - Sant Gervasi

Construcció d’un Punt Verd de Barri a l’àmbit del jardí de les Tres Torres

Construcció d’un nou Punt Verd de Barri provisional, a la vorera del carrer de Ganduxer a tocar del carrer de Vila Arrufat. L’actuació consisteix, bàsicament en l’execució de la cimentació, estructura i els tancaments del Punt Verd, així com de les instal·lacions i dels serveis i equipaments interiors.

Finalització: gener 2020

Eixample

Renovació del mur del xamfrà del carrer de Consell de Cent amb Viladomat

S’executen els treballs de modificació del mur que té com a objecte donar més visibilitat a l’espai Germanetes. Es fa l’enderroc parcial del mur existent i la posterior col·locació d’un enreixat a la part superior. També es crea una nova porta d’accés que connecta amb els Jardins d’Emma de Barcelona.

Finalització: gener 2020