Filtra

Sant Andreu

Reurbanització del carrer de Galícia

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest carrer i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la col·locació de mobiliari urbà i la renovació de l’enllumenat. També s’hi planta nou arbrat i s’instal·la la corresponent xarxa de reg i es renova el sistema de recollida d’aigües.

Finalització: Maig 2019

Horta - Guinardó

Treballs estructurals per a la cobertura de la ronda de Dalt

Aquesta actuació té per objecte final, la cobertura de la ronda de Dalt en el tram comprès entre les sortides 5 Vall d’Hebron i 6 Vallcarca. Ara es fa la construcció de dos murs laterals al tram que va des del mercat i fins al pont de l’avinguda del Jordà, així com l’execució de la llosa de cobertura que es recolzarà sobre aquests murs.

Finalització: Abril 2019

Sant Martí

Reurbanització de l’espai comprès entre els carrers del Freser, Indústria i Trinxant

L’actuació té per objecte redissenyar aquest espai i convertir-lo en una zona d’estada i de lleure. Aquesta actuació suposa, bàsicament, la creació d’una zona de jocs infantils i una nova pavimentació de l’àmbit amb diferents tipus de paviments, segons l’ús. També es renova l’enllumenat, la xarxa de clavegueram, es col·loca nou mobiliari urbà i nou arbrat. A més, es crea un nou pas de vianants que uneixi la plaça amb la vorera del carrer de Trinxant seguint així el traçat de vianants del carrer de la Indústria.

Ciutat Vella

Reurbanització de la plaça de Sant Miquel

Aquesta actuació té per objecte redissenyar aquesta plaça i convertir-la en un gran espai de lleure per afavorir els usos veïnals i de ciutat jugable. Aquesta actuació suposa, bàsicament, la generació de nous espais de joc i d’estada a l’aire lliure, la configuració de nous recorreguts de vianants i la creació de nous parterres amb vegetació i arbrat. També es renova l’enllumenat, la xarxa de clavegueram i es col·loca nou mobiliari urbà.

Horta - Guinardó

Millora del torrent de Cal Notari entre la rotonda i el carrer de Muntanyola

Aquesta actuació té per objecte la millora del drenatge i la renovació de l’enllumenat. Es fa la prolongació de la xarxa de recollida d’aigua existent i la millora de l’enllumenat adaptant les lluminàries a la tecnologia led. També, es fa la neteja del sotabosc i la retirada d’espècies arbòries no autòctones, a l’àmbit de l’encreuament del camí de Cal Notari i el torrent de Cal Notari.

Gràcia

Rehabilitació de l’antiga masia de Can Carol per acollir un casal de barri

Es reforma l’edifici del carrer de Cambrils 28, per tal de convertir-lo en un casal de barri. El nou edifici està dissenyat de manera que s’aconsegueixi el màxim estalvi i eficiència energètics i per a que s’integri en el seu entorn. A més, es mantenen els elements estructurals, amb l’objectiu de recuperar la identitat de l’antiga masia de Can Carol.