Filtra

Horta - Guinardó

Arranjament de l’espai de l’avinguda de Martí-Codolar

Es recupera l’espai i es converteix en una zona polivalent, accessible i oberta al veïnatge dels barris de l’entorn. Els treballs consisteixen bàsicament en l’arranjament d’aquest espai per tal de crear-hi zones d’estada, de fitnes i circuits de jocs saludables per a gent gran. L’actuació inclou la instal·lació de nou mobiliari urbà, d’enllumenat amb tecnologia LED, la construcció d’una xarxa de drenatge i la plantació de vegetació amb el corresponent sistema de reg. També es fa la millora del circuit d’atletisme existent i un nou accés des del carrer de la Granja Vella.

Finalització: Juliol 2019

Horta - Guinardó

Millora del torrent de Cal Notari entre la rotonda i el carrer de Muntanyola

Aquesta actuació té per objecte la millora del drenatge i la renovació de l’enllumenat. Es fa la prolongació de la xarxa de recollida d’aigua existent i la millora de l’enllumenat adaptant les lluminàries a la tecnologia led. També, es fa la neteja del sotabosc i la retirada d’espècies arbòries no autòctones, a l’àmbit de l’encreuament del camí de Cal Notari i el torrent de Cal Notari.

Finalització: Juliol 2019

Les Corts

Implantació d’un espai de memòria a l’antiga Presó de Dones de les Corts

Aquesta actuació, al xamfrà nord-est dels carrers de Joan Güell i Europa, consisteix en la reurbanització del xamfrà, convertint-lo en un lloc de trobada i de record. S’inclouen uns elements per a la preservació de la memòria de les Dones de les Corts, que van estar preses en l’època franquista. També s’hi planta arbrat i s’hi col·loca nou enllumenat.

Nou Barris

Construcció d’una nova àrea d’esbarjo de gossos al Parc Esportiu de Can Dragó

Es fa la reurbanització d’un espai del parc per tal de crear una àrea d’esbarjo per a gossos, que substitueix i millora l’existent i tindrà aproximadament uns 1.000 m² de superfície. L’actuació preveu, principalment, la col·locació de mobiliari urbà, un abeurador i nova vegetació. Mentre durin les obres, es manté en funcionament l’actual àrea d’esbarjo per a gossos.

Finalització: Juliol 2019

Sant Martí

Reurbanització del carrer de Bassols

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest del carrer i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament, en la implantació de plataforma única, la col·locació de mobiliari urbà i la renovació de l’enllumenat. També s’hi col·loquen jardineres amb vegetació, s’hi planta nou arbrat i es renova el sistema de recollida d’aigües.

Finalització: Juliol 2019

Sant Andreu

Reurbanització de la plaça dels Drets dels Infants

L’actuació té per objecte recuperar la plaça i convertir-la en un espai públic més agradable i accessible. Les obres permeten eliminar els desnivells existents i crear un espai d’estada. També es reubiquen els quadres elèctrics d’enllumenat públic, s’incorpora nou arbrat i mobiliari urbà.

Finalització: Juliol 2019