Filtra

Nou Barris

Implantació d’unes escales mecàniques i arranjament dels entorns

Es fa la implantació d’unes escales mecàniques i nous recorreguts a l’àmbit comprès entre l’avinguda dels Rasos de Peguera i els carrers del Pedraforca i de les Agudes. L’objectiu és millorar l’accessibilitat i la connectivitat d’aquesta zona, salvar el desnivell existent i urbanitzar els entorns. Es creen nous itineraris accessibles, que inclouen els passatges d’accés als habitatges, es creen noves zones de descans amb nou mobiliari urbà i enllumenat i s’arrangen els espais verds amb noves plantacions. A més, es crea una nova zona de jocs infantils. També es renoven les xarxes de serveis, de reg i clavegueram.

Nou Barris

Implantació d’un joc singular (balena) al parc Central de Nou Barris

Aquesta actuació consisteix en la implantació de jocs singulars, en el marc del Pla del Joc a l’Espai Públic. Un projecte que té per objectiu millorar i augmentar les oportunitats de joc i estimular l’activitat lúdica a l’aire lliure. Al parc Central de Nou Barris els jocs s’integren en un gran element en forma de balena i altres, que hi ha a l’entorn, relacionats amb l’ecosistema marí.

Finalització: Octubre 2019

Ciutat Vella

Millora de les voreres de la via Laietana, entre el c. Manresa i la pl. de l’Àngel

Aquesta actuació té per objecte, d’una banda, arranjar els trams de vorera que tenen el paviment deteriorat i millorar els encaminaments i els guals i d’altra banda, reordenar els entroncaments de la vorera amb alguns carrers perpendiculars. L’obra s’inicia pel tram del carrer de Manresa. Aquests treballs inclouen l’entroncament de la via Laietana amb els carrers de Manresa, Princesa i la plaça de l’Àngel.

Sants - Montjuïc

Construcció d’un parc esportiu urbà a La Marina

Construcció d’un parc esportiu urbà a La Marina

Finalització: Setembre 2019

Sants - Montjuïc

Reurbanització del carrer de Priorat i solar adjacent

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest carrer i donar prioritat al vianant. La reurbanització consisteix bàsicament, en la repavimentació del carrer conservant la plataforma única, la col·locació de mobiliari urbà i la renovació de l’enllumenat. També, el solar existent en aquesta via es converteix en un espai d’estada pel veïnatge, amb mobiliari urbà, enllumenat i vegetació. A més, s’hi crea una àrea de jocs infantils i una zona d’esbarjo per a gossos.

Finalització: Setembre 2019

Ciutat Vella

Reforma de la planta baixa de l’edifici al carrer de la Reina Amàlia, 38

Es fan treballs d’adequació de la planta baixa de l’edifici del carrer de la Reina Amàlia, 38, per tal d’acollir l’Ateneu Enciclopèdic Popular. Les obres consisteixen en la redistribució de l’espai interior, per tal de dotar-lo dels serveis i elements necessaris pel correcte funcionament de l’equipament.