Filtra

Ciutat

Carril bici a l’av. d’Albert Bastardas, als carrers del General Batet i Torre Melina i a l’av. Manuel Azaña, des del c. del General Batet i l’av. de Xile

Construcció de carril bici que comporta les fases de treball següents: col·locació de semàfors i noves canalitzacions. Delimitació de l’espai del carril bici. Fresat i aglomerat del paviment. Readaptació de la senyalització de la resta de carrils. Treballs de pintura. Col·locació de les peces separadores del carril bici. Senyalització vertical i horitzontal.

Eixample

Remodelació de l’interior d’illa Jardins de Mª Mercè Marçal, al c. de Provença, 97

Aquesta actuació té per objecte renovar i guanyar espai útil a l’interior d’illa. Els jardins tenen diferents àmbits: una zona àmplia polivalent, una àrea de jocs infantils, amb nous elements, que se situarà en una zona més visible, un espai d’horts urbans i zones d’estada. Per augmentar l’ombra s’instal·la una pèrgola amb vegetació enfiladissa per recobrir-la. També es col·loca nou mobiliari urbà i s’incorpora vegetació arbustiva a unes jardineres perimetrals.

Finalització: octubre 2018

Ciutat

Carril bici a la Riera Blanca i carrer d’Arístides Maillol

Construcció de carril bici que comporta les fases de treball següents: col·locació de semàfors i noves canalitzacions. Delimitació de l’espai del carril bici. Fresat i aglomerat del paviment. Readaptació de la senyalització de la resta de carrils. Treballs de pintura. Col·locació de les peces separadores del carril bici. Senyalització vertical i horitzontal.

Sants - Montjuïc

Reurbanització dels carrers de Torres de Marina i Gabriel Miró

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Es farà la creació de plataforma única, la instal·lació de nou enllumenat amb tecnologia led i la col·locació de mobiliari urbà i parterres amb vegetació. També s’actua ampliant les voreres d’una part dels carrers de l’Encuny i Motors.

Finalització: octubre 2018

Ciutat

Millora de l’enllumenat a la ciutat

L’Ajuntament de Barcelona treballa per millorar l’enllumenat de l’espai públic de la ciutat mitjançant un pla de rehabilitació integral. Aquestes actuacions, principalment, inclouen la renovació de l’enllumenat existent amb tecnologia LED, per tal de millorar l’eficiència energètica i el rendiment de la instal·lació.

Sant Andreu

Reurbanització del carrer de Galícia

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest carrer i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la col·locació de mobiliari urbà i la renovació de l’enllumenat. També s’hi planta nou arbrat i s’instal·la la corresponent xarxa de reg i es renova el sistema de recollida d’aigües.