Filtra

Sants - Montjuïc

Reurbanització del carrer de Priorat i solar adjacent

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest carrer i donar prioritat al vianant. La reurbanització consisteix bàsicament, en la repavimentació del carrer conservant la plataforma única, la col·locació de mobiliari urbà i la renovació de l’enllumenat. També, el solar existent en aquesta via es converteix en un espai d’estada pel veïnatge, amb mobiliari urbà, enllumenat i vegetació. A més, s’hi crea una àrea de jocs infantils i una zona d’esbarjo per a gossos.

Finalització: Setembre 2019

Ciutat Vella

Reforma de la planta baixa de l’edifici al carrer de la Reina Amàlia, 38

Es fan treballs d’adequació de la planta baixa de l’edifici del carrer de la Reina Amàlia, 38, per tal d’acollir l’Ateneu Enciclopèdic Popular. Les obres consisteixen en la redistribució de l’espai interior, per tal de dotar-lo dels serveis i elements necessaris pel correcte funcionament de l’equipament.

Sant Martí

Instal·lació de tanques als accessos del parc de Carles I

S’executen treballs d’instal·lació de portes als accessos del parc, per tal de condicionar la lliure circulació en aquest espai públic en horari diürn i poder tancar el parc durant la nit. L’objectiu principal és regular la mobilitat de la zona i incrementar la tranquil·litat i descans del veïnatge.

Sants - Montjuïc

Rehabilitació a Can Batlló per acollir l’Escola de Mitjans Audiovisuals (EMAV)

Aquesta actuació es duu a terme al bloc número 7 de l’antic recinte fabril de Can Batlló. L’actuació respecta els elements arquitectònics originals de la façana i manté l’estructura de la nau, adaptant-la als nous usos. A la façana de la Gran Via també es crea un talús enjardinat per tal de ressaltar la seva rehabilitació.

Finalització: Agost 2019

Ciutat Vella

Reurbanització carrers Cervelló, Montserrat i Guàrdia

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquests carrers i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament en la renovació de la xarxa de clavegueram i del paviment i la col·locació de nou enllumenat amb tecnologia led. També s’hi col·loca mobiliari urbà i bústies de recollida de residus.

Eixample

Reforma interior de l’edifici del carrer de Viladomat, 127

Es duen a terme treballs de reforma de l’edifici del carrer de Viladomat, 127,que acull dos nous serveis, l’espai de cures i el servei d’atenció a la dependència. Les obres consisteixen en l’adequació de l’espai interior de l’edifici, per tal de dotar-lo dels serveis i elements necessaris per al correcte funcionament dels nous equipaments. L’espai de cures ocupa les plantes baixa, entresol, primera i segona, mentre que el servei d’atenció a la dependència, està situat a la quarta i cinquena plantes.