Filtra

Ciutat Vella

Millora de la plaça d’Armes, Parc de la Ciutadella

L’actuació consisteix en la millora d’aquest espai dins el parc de la Ciutadella.

Sant Andreu

Construcció d’un edifici que acull un Casal d’Entitats i un centre de Serveis Socials Porta Trinitat

Construcció d’un edifici que s’ubica a l’àmbit delimitat per la ronda de Dalt, l’avinguda Meridiana i la carretera de Ribes, i que acull nous equipaments per al barri. També es reurbanitza l’espai exterior immediat, com a espai d’estada i activitats. L’edifici, de planta baixa i tres plantes pis, es construeix al voltant d’un únic nucli vertical amb dos patis, on es prioritza l’entrada de llum natural, i amb criteris de sostenibilitat i d’eficiència energètica.

Ciutat Vella

Millora de les voreres de la via Laietana, entre el c. Manresa i la pl. de l’Àngel

Aquesta actuació té per objecte, d’una banda, arranjar els trams de vorera que tenen el paviment deteriorat i millorar els encaminaments i els guals i d’altra banda, reordenar els entroncaments de la vorera amb alguns carrers perpendiculars. L’obra s’inicia pel tram del carrer de Manresa. Aquests treballs inclouen l’entroncament de la via Laietana amb els carrers de Manresa, Princesa i la plaça de l’Àngel.

Finalització: març 2020

Sant Martí

Millora de les zones esportives als barris de la Verneda i la Pau

Aquesta actuació consisteix en millorar molts dels espais esportius públics del barri de la Verneda i la Pau, amb l’objectiu de promoure l’oci en el barri. Es preveu incorporar mobiliari, elements i circuits esportius. S’intervé en 10 espais i en el conjunt d’un recorregut de 5 km.

Eixample

Millora de l’entorn escolar al carrer del Consell de Cent, entre Viladomat i Comte Borrell

L’actuació té per objecte pacificar el trànsit rodat d’aquest tram del carrer del Consell de Cent i guanyar espai per a l’ús dels vianants. Els treballs que es duen a terme són bàsicament la renovació del mobiliari urbà i la creació de zones d’estada. S’hi col·loquen jardineres amb vegetació i es pinta el paviment, per a redistribuir l’espai a la calçada.

Ciutat Vella

Reurbanització del carrer de la Reina Amàlia (davant la plaça Josep M. Folch i Torres)

L’actuació té per objecte integrar, aquest tram del carrer de la Reina Amàlia, a la plaça Josep M. Folch i Torres. L’actuació consisteix bàsicament en la renovació del paviment, la retirada dels pilons existents i la col·locació d’uns cubs de granit per tal de protegir l’itinerari dels vianants.