Filtra

Gràcia

Reurbanització de l’avinguda del Príncep d’Astúries

L’actuació té per objecte renovar aquesta avinguda per millorar la qualitat de l’espai públic i guanyar espai per als vianants. Consistirà bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la incorporació de zones d’estada pels vianants, la col·locació de nou mobiliari urbà i nova vegetació. També es renova l’enllumenat amb tecnologia led i es millora el sistema de recollida d’aigües.

Finalització: Abril 2019

Nou Barris

Reforma de la pista esportiva del CEM la Guineueta

L’actuació consisteix a cobrir l’actual pista esportiva del CEM Guineueta, dotant-la de grades per al públic i nous vestidors per als i les esportistes. En un primer moment s’enderroca la pista existent i els vestuaris i posteriorment es construeix la nova pista i es farà el seu cobriment. També s’ordena l’espai exterior immediat.

Ciutat Vella

Reurbanització dels carrers de Cermeño i dels Pinzón

Tram del carrer de Cermeño entre els carrers de La Maquinista i Ginebra. Tram del carrer dels Pinzón entre els carrers del Doctor Aiguader i Balboa. L’actuació té per objecte millorar la mobilitat i l’accessibilitat d’aquests trams. Consisteix bàsicament, en fer les adaptacions necessàries per tal de modificar el traçat de la calçada i la vorera per millorar la circulació rodada i el funcionament de les zones de càrrega i descàrrega en aquest àmbit de la Barceloneta.

Nou Barris

Reurbanització de la plaça dels jardins d’Alfàbia

Aquesta actuació té per objecte crear un espai més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, eliminant els desnivells existents i les barreres arquitectòniques. Consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la implantació de plataforma única a la rambla central de la plaça, la col·locació de mobiliari urbà i nou arbrat. També es fa la renovació de les xarxes d’enllumenat i clavegueram.

Finalització: Març 2019

Nou Barris

Reurbanització de la plaça d’Olof Palme

L’actuació té per objecte crear un espai més agradable i accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, eliminant els desnivells existents i les barreres arquitectòniques. La nova plaça tindrà una nova zona de jocs infantils i un espai d’estada amb bancs i parterres amb vegetació. També s’enjardina tota la superfície abans ocupada per les grades i es renoven el mobiliari urbà i les xarxes d’enllumenat i clavegueram.

Finalització: Març 2019

Horta - Guinardó

Reurbanització dels carrers de Fulton i d’Horta, entre la bda. de la Combinació i el c. del Tajo

L’actuació té per objecte transformar els dos trams d’aquests carrers per donar prioritat al vianant, en el marc del programa superilles a Horta. L’actuació consisteix en la conversió dels carrers en una plataforma única, per tal de pacificar el trànsit rodat i ampliar l’espai dels vianants, generant una zona d’estada. També s’incorpora nou mobiliari urbà i s’hi col·loca parterres amb vegetació. Recentment s’han iniciat unes obres a la cruïlla del carrer del Canigó i el pg. de Fabra i Puig i a la baixada de la Plana amb el carrer del Tajo, que també formen part de la superilla d’Horta.

Finalització: Març 2019