Filtra

Sant Martí

Urbanització Campus Universitari del Besòs

S’executen les pantalles de contenció, treballs de protecció de la galeria de serveis i moviments de terres tant en relació amb les diferents estructures com per al buidat interior entre pantalles, per les obres inicials del nou campus Interuniversitari Diagonal – Besòs. Per executar les pantalles, s’ha construït un mur de contenció amb contraforts.

Finalització: desembre 2009

Horta - Guinardó

Enderroc del viaducte de la Ronda del Guinardó

Es fa la demolició dels viaductes situats a la Ronda del Guinardó, entre els carrers de Sardenya i Cartagena, i la boca sud del túnel de la Rovira. Amb aquesta actuació d’enderrocament dels viaductes del Guinardó, i la necessària urbanització a la boca sud del túnel de la Rovira, s’aconsegueix una important millora urbana i ciutadana.

Finalització: agost 2009

Sarrià - Sant Gervasi

Remodelació de la plaça Lesseps

Infraestructura, vialitat i urbanització bàsica. Millora de les condicions d’aquesta zona proposant una actuació de remodelació de la plaça Lesseps per a què esdevingui un espai públic de qualitat, així com un punt singular de trobada i de connexió del transport públic.

Finalització: abril 2009

Horta - Guinardó

Millora de les instal·lacions del Túnel de la Rovira

Millora de les instal·lacions del Túnel de la Rovira entre la Ronda del Guinardó i Rambla del Carmel de Barcelona, per a adequar-les a la nova normativa del túnels de carretera: Instal·lació elèctrica i d’enllumenat, instal·lacions d’emergència, sistema de detecció d’incendis i xarxa d’aigua contra incendis, sistemes de control local i remot d’instal·lacions i circuit TV, senyalització i control del trànsit

Finalització: desembre 2008

Sant Andreu

Urbanització del c. Garcilaso i la p. dels Jardins d’Elx

S’urbanitza el carrer Garcilaso entre Av.Meridiana i el C/ de la Sagrera esdevenint un passeig bulevard enjardinat de connexió entre el nucli històric de la Sagrera amb la malla de l’Eixample Cerdà. Es remodel·la totalment, adaptant-la a la nova estructuració del carrer Garcilaso i als passatges per a vianants de l’entorn.

Finalització: desembre 2008

Gràcia

Equipament sòcio-cultural al c. de Santa Rosa, 13 i Gran de Gràcia, 190-192

Es fa la construcció d’una escola bressol, un nou centre sòcio-cultural per al barri i un aparcament soterrani per a vehicles de dues rodes i l’adequació del solar.

Finalització: novembre 2008