Filtra Torna al llistat principal

Horta - Guinardó

Millora del carrer de l’Harmonia

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona, tant als habitatges, com als equipaments i a les zones d’estada. L’actuació consisteix en l’ampliació de les voreres, la renovació del paviment, de l’enllumenat amb tecnologia LED i la col·locació de mobiliari urbà. També es fa l’arranjament de la vegetació, la plantació d’arbrat i es millora el sistema de recollida d’aigües.

Finalització: març 2019

Horta - Guinardó

Reurbanització de l’entorn del Casal de Gent Gran de Sant Genís

L’actuació té per objecte en convertir l’espai davant del casal en una placeta que permetrà la realització d’activitats lligades a l’equipament. S’hi col·loca una pèrgola que crea un espai d’estada i d’ombra amb zones de parterres amb vegetació. A més, es faciliten els recorreguts i es resolen els pendents existents mitjançant un conjunt de rampes. També s’hi col·loca nou enllumenat.

Finalització: febrer 2019

Horta - Guinardó

Reurbanització de la cruïlla del carrer Canigó i pg. Fabra i Puig

Aquesta actuació té per objecte transformar l’encreuament d’aquests carrers per donar prioritat al vianant, en el marc del programa superilles a Horta. Es fa la conversió de la cruïlla en una plataforma única, per tal de pacificar el trànsit rodat i ampliar l’espai dels vianants, generant una zona d’estada. També s’incorpora nou mobiliari urbà i s’hi planten tres arbres nous.

Finalització: desembre 2018

Horta - Guinardó

Implantació d’un ascensor inclinat a la davallada de Gallecs

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i la connectivitat d’aquesta zona i salvar el desnivell existent. També es reurbanitza la resta de l’àmbit; es renoven les xarxes de serveis amb la instal·lació de nou enllumenat, reg i clavegueram, i s’arrangen els espais verds existents amb noves plantacions.

Finalització: desembre 2018