Filtra Torna al llistat principal

Horta - Guinardó

Millora de l’entorn de l’Escola Mas Casanovas

L’actuació té per objectiu implementar una millora dels seus accessos i espais immediats, augmentar els espais de trobada i incrementar la seguretat viària. La proposta consisteix en crear una zona destinada al lleure a l’entrada de l’escola. S’actua a la vorera adjacent a l’escola, a la calçada de manera parcial i a la vorera contraria, deixant el carrer Mas Casanovas en atzucac pels dos extrems. S’incorpora mobiliari urbà i jardineres per incrementar la sensació de seguretat. La superfície d’actuació és de 1.430m².

Finalització: desembre 2020

Horta - Guinardó

Instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques a la ronda de Dalt

L’actuació consisteix en la implantació d’una instal·lació solar fotovoltaica, a la coberta de la ronda de Dalt, una vegada finalitzada la seva urbanització. La instal·lació es col·loca damunt d’una estructura de pòrtics de fusta laminada.

Finalització: desembre 2020

Horta - Guinardó

Reurbanització del passatge de l’ Arc de Sant Martí

Aquesta actuació té com a objecte millorar l’accessibilitat d’aquest carrer. L’actuació consisteix bàsicament en la creació d’una plataforma única i la modificació del tram de dalt per a construir una escala i uns parterres enjardinats a cada costat. També se soterren les línies aèries existents, es fa la col·locació de nou enllumenat i la construcció de la xarxa de clavegueram.

Finalització: novembre 2020

Horta - Guinardó

Reforma interior de l’edifici per acollir un Casal de Barri

Es fa la reforma de l’edifici del carrer del Llobregós, 107-113 per acollir un Casal de Barri. Els treballs principals consisteixen en fer la redistribució interior de tot l’edifici en dues plantes independents. L’accés és únic des del carrer Llobregós i cada planta té una sortida independent al passatge. També es fa la renovació de les instal·lacions i els acabats interiors i s’adapta l’edifici a la normativa vigent d’accessibilitat.

Finalització: agost 2020

Horta - Guinardó

Arranjament de l’espai del carrer de l’Alguer, 33-35

Aquesta actuació té per objecte, completar la urbanització realitzada al carrer de l’ Alguer. L’actuació que ara comença consisteix en l’arranjament de la part més propera al carrer del Santuari amb l’execució d’una rampa, parterres amb vegetació, mobiliari urbà i enllumenat.

Finalització: juliol 2020

Horta - Guinardó

Urbanització del tram cobert de la ronda de Dalt

Aquesta actuació té per objecte urbanitzar el tram de la ronda de Dalt on, els darrers mesos, s’han dut a terme els treballs de cobertura. Amb aquest actuació es crea un nou passeig central de 3.800 m² que disposa d’una franja de vegetació al costat muntanya i un espai pavimentat per als pas dels vianants a la banda mar. Hi ha zones d’estada, jocs infantils i una plaça polivalent per al veïnat.

Finalització: desembre 2019