Filtra Torna al llistat principal

Horta - Guinardó

Millora de l’espai situat entre els carrers de Tir i Judea

L’actuació consisteix en l’enjardinament de l’espai lliure per tal de crear àrees d’estada, amb escales i rampes que afavoreixin els recorreguts. A més, es fa l’execució d’un nou col·lector al carrer Tir per connectar-lo a la xarxa de clavegueram del carrer de Judea. També s’instal·len els serveis necessaris, com enllumenat, xarxa de reg i mobiliari urbà.

Finalització: maig 2019

Horta - Guinardó

Treballs estructurals per a la cobertura de la ronda de Dalt

Aquesta actuació té per objecte final, la cobertura de la ronda de Dalt en el tram comprès entre les sortides 5 Vall d’Hebron i 6 Vallcarca. Ara es fa la construcció de dos murs laterals al tram que va des del mercat i fins al pont de l’avinguda del Jordà, així com l’execució de la llosa de cobertura que es recolzarà sobre aquests murs.

Finalització: abril 2019

Horta - Guinardó

Reurbanització de la baixada de la Plana, entre els carrers del Tajo i Pere Pau

L’actuació consisteix en transformar un tram d’aquest carrer per donar prioritat al vianant, en el marc del programa superilles a Horta. L’actuació consisteix en l’obertura de la circulació rodada des de la baixada de la Plana i fins al carrer del Tajo, facilitant la sortida dels vehicles, mantenint la prioritat pels vianants i evitant la circulació cap al carrer Pere Pau. D’aquesta manera es pacificarà el trànsit rodat a l’entorn i s’ampliarà l’espai dels vianants. També s’incorporarà nou mobiliari urbà i s’hi col·locaran parterres amb vegetació. Recentment s’ha iniciat una obra similar a la cruïlla del carrer del Canigó i el passeig de Fabra i Puig, que també forma part de la superilla d’Horta.

Finalització: març 2019

Horta - Guinardó

Millora del carrer de l’Harmonia

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona, tant als habitatges, com als equipaments i a les zones d’estada. L’actuació consisteix en l’ampliació de les voreres, la renovació del paviment, de l’enllumenat amb tecnologia LED i la col·locació de mobiliari urbà. També es fa l’arranjament de la vegetació, la plantació d’arbrat i es millora el sistema de recollida d’aigües.

Finalització: març 2019