Filtra Torna al llistat principal

Horta - Guinardó

Millora del paviment del parc de les Rieres d’Horta

L’actuació consisteix en la renovació del paviment dels diferents espais del parc com són les petanques, quiosc, espai per esdeveniments i la zona de jocs infantils. El paviment se substitueix per un material d’acord amb la estètica de l’espai, de llarga durabilitat i baix manteniment.

Finalització: setembre 2017

Horta - Guinardó

Treballs a la mitjana de la rda. de Dalt, entre les sortides 5 i 6

Treballs previs a la cobertura de la ronda de Dalt, entre les sortides 5 Vall d’Hebron i 6 Vallcarca, que consisteixen, bàsicament, en la construcció d’un mur a la mitjana. Aquesta actuació talla un carril de circulació per cada sentit de la ronda, en un tram d’uns 600 metres, des del 19 de juliol i fins l’11 de setembre.

Finalització: setembre 2017

Horta - Guinardó

Construcció d’un nou Casal de Gent Gran, a la plaça de Meguidó

L’edifici que esta format per uns mòduls prefabricats, té dues plantes i esta ubicat de manera que s’hi pugui accedir a peu pla, aprofitant el desnivell existent al solar i possibilitant l’accés a persones amb mobilitat reduïda. Aquesta configuració permet l’ús independent de les dues plantes.

Finalització: juliol 2017

Horta - Guinardó

Nou camp de futbol de Sant Genís i prolongació del carrer de Samaria

Es fa la construcció del nou camp de futbol 11 que amplia l’existent, així com la construcció d’un edifici annex que li dóna servei (vestidors, magatzem…). També s’executa un nou tram del carrer de Samaria que millora la connectivitat de la zona.

Finalització: març 2017

Horta - Guinardó

Reurbanització del carrer de l’Oblit, entre el c. del Doctor Valls i el ptge. de Llívia

L’actuació dona continuïtat a l’espai ja reurbanitzat i té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona. S’ha ampliat la vorera, es millora el sistema de recollida d’aigües i la xarxa de clavegueram amb nous embornals i s’ha renovat l’enllumenat amb tecnologia LED. També s’hi ha col·locat nou mobiliari urbà i s’hi ha plantat nou arbrat.

Finalització: febrer 2017